O ocen stałości a niezmienności

Purpury, fjolety i gronostaje, okrywające dostojników rządu i Kościoła, zaczynają się zmienić w łachmany moralnej nędzy i nicości, w zgniliznę nadużycia i uprawnionego wyzysku. Kurjer z 3 XII 1908 r. (Nr 278) - fragment artykułu "Kwestja "mrożąca"". Polub Gabinet na Facebooku!

Czyja to koza?

W objęciach zdradzieckiego czadu Omal nie śmierć całej rodziny przy ulicy Bychawskiej Kamienica Nr. 23 przy ulicy Bychawskiej stała się nocy wczorajszej terenem wypadku, który omal nie pociągnął za sobą życia kilku osób. W wyżej wspomnianej  k a m i e n i c y  zajmowała skromne mieszkanko rodzina Skoczylasów. Nocy wczorajszej z powodu dużego…

O nowego gubernatora i jeńców przybyciu, iako też o Niemców okrucieństwach i wiatrakach

(j) Przyjazd nowego gubernatora. Wczoraj o godz. 1 z minutami przyjechał do Lublina nowomianowany gubernator, radca stanu Sterligow. Na stacji przyjmowali gubernatora przedstawiciele różnych instytucji rządowych. (j) Jeńcy. Wczorajszej nocy przyprowadzono partyę jeńców austryackich, liczącą do 2000 ludzi; prócz tego w dniu przedwczorajszym przez stacyę Lublin przeszedł pociąg, wiozący dużą partyę jeńców niemieckich. Okrucieństwo Niemców.…