Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Grudzień 6, 2014”

Sprawa honoru

1

Aresztowanie lotnika

KOPENHAGA. (AP.) 4.XII. W Fanie aresztowano lotnika niemieckiego, który opuścił się na terytoryum duńskie, i nie chciał dać słowa honoru, że nie będzie chciał uciec.

2

(j) Pożar. Przed wczoraj wieczorem po przyjściu pociągu sanitarnego z Iwangrodu i wyniesienia wszystkich rannych, od pieca stojącego w wagonie zapaliły się sienniki i później cały wagon. Ogień ugasiła służba stacyjna.

3

Z g i n ą ł  jamnik maści bronzowej, wabi się „Asik” uprasza się o zawiadomienie ul. Powiatowa 9 m. 1.

4

Pomieszczone ilustracye zaczerpnięto z Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie

Głos Lubelski z 6 XII 1914 r. (Nr 58)

i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

No proszę! Kradną nawet kosze…

1

Przygoda furmana

Powracającemu furmanką ze wsi Zawadówka do Chełma Nisenbaumaowi Bencjonowi, mieszkańcowi m. Chełma, nieznany osobnik w pobliżu kol. Rudki usiłował skraść z wozu plandekę, co zauważył Nisenbaum i czyn ten udaremnił. Wówczas osobnik porwał próżny kosz i rzucił się do ucieczki, w czasie której, będąc ścigany przez poszkodowanego, kosz ten porzucił a sam zbiegł.

Biblioteka Cyfrowa KUL

Biblioteka Cyfrowa KUL

Ziemia Lubelska z 6 XII 1931 r. (Nr 331)

i-hate-facebook1

Polub Gabinet na Facebooku!

Prośba o wsparcie!

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Z dziejów lubelskich otworów kloacznych

Oświetlenie mostu. Na skutek polecenia p. gubernatora ustawiono na czasowym moście przez Bystrzycę wysoką latarnię, która rozproszyła panujące tam ciemności egipskie.

Ul. Podwale, której mieszkańcy już tylekroć narzekali na niemożliwe stosunki sanitarne, ma się pozbyć otworu  kloacznego, znajdującego się na terytorium Lub. Tow.Dobroczynności. Otwór ten będzie przeniesiony wewnątrz podwórza wymienionego terytorjum.

Ul. Misjonarska, jako jedna z bardziej zaniedbanych ulic naszego miasta zwróciła uwagę p. Gubernatora, który zainterprelował magistrat, co ten zamierza  uczynić, aby doprowadzić tę ulicę do możliwego porządku w najbliższej przyszłości.

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie

Kurjer z 6 XII 1908 r. (Nr 281)

i-hate-facebook1

Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation