Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Grudzień 27, 2014”

O (nie)Świętym (carze) Mikołaju, co to zabrane prezenty rozdaje

PIOTROGRÓD. (AP.) 26.XII. Rekonesans rosyjski w okolicach Mławy niespodzianem ostrzeliwaniem biwaku niemieckiego wywołał panikę i zdobył armatę z zaprzęgiem. W tej samej okolicy zabrano 9 worków niemieckich z podarkami na święta dla żołnierzy. Podarki te będą rozdane żołnierzom rosyjskim.

Głos Lubelski z 27 XII 1914 r. (Nr 77)

Gwiazdkowe podarunki niemieckie

PIOTROGRÓD 26,12 (A.P.) W okręgu Mławy wojska rosyjskie zdobyły 9 niemieckich wózków na dwu kołach z podarkami gwiazdkowymi, nadesłanymi z Niemiec. Teraz te podarki zostaną rozdane wojskom rosyjskim.

Ziemia Lubelska z 27 XII 1914 r. (Nr 356)

i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation