Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Grudzień 16, 2014”

Dedykowane Bolesławowi Prusowi…

12Kurjer z 16 XII 19o8 r. (Nr 288)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1 Polub Gabinet na Facebooku!

Przeciwko anonimowości i ukryta emancypacja

1

Z kraju.

Z Warszawy.

– W jednym z lazaretów wojskowych, gdzie leczeni są ranni żołnierze niemieccy, wielu z nich skutkiem ciężkich ran odniesionych zmarło. Obdukcya zwłok wykazała, iż były wśród jeńców leczonych trzy kobiety z krótko ostrzyżonymi włosami, które aż do zgonu, na łożu szpitalnem, potrafiły ukryć swą płeć, nie wzbudzając żadnych podejrzeń.

2

Stałej Czytelniczce. Niejednokrotnie już zwracaliśmy uwagę Sz. Czytelnikom, że Redakcya z wiadomości anonimowych korzystać nie może. Jeśli ktoś nie życzy sobie wymieniania w piśmie swego nazwiska, to w każdym razie powinien podać je do wiadomości Redakcyi. Dyskrecyi może być pewny. Redakcja musi posiadać rękojmię, że wiadomość nie jest zmyśloną.
 (j) Nieuwaga, Idącego po platformie kolejowej konduktora Antoniego Świderskiego zaczepiły schodki przejeżdżającego wagonu. S. uległ potłuczeniu prawej nogi i lewego boku. Pomocy udzielono mu w punkcie opatrunkowym na stacyi.


 (j) Brak gazu. Brak gazu daje się u nas na dobre odczuwać. Nawet zegar na bramie Krakowskiej jest oświetlony bardzo słabo, tak że wieczorem z dołu nie można dojrzeć godziny.


 (j) Błoto uliczne. Na rogu ulicy Bernardyńskiej i Zamojskiej leży na trotuarze warstwa błota na którem przechodnie ślizgają się, a nawet padają. Czyby nie można było usunąć tej przymusowej ślizgawki.


 (j) Zwłoki dziecka. Na cmentarzu rzymsko-katolickim znaleziono zwłoki dziecka rodzaju męskiego.


(j) Kradzież. Właścicielowi domu przy ul. Foksal Nr3 Frykowi i jego służącej skradziono ze strychu bieliznę wartości [?] rb., sprawcy kradzieży nie schwytano.

Głos Lubelski z 16 XII 1914 r. (Nr 68)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Ręko czyny…

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

Polub Gabinet na Facebooku!

Dlaczego Hetman kradnie…?

1

Z łomami, siekierami, świdrami po kury i gęsi…

Nieudana wyprawa „w teren” lubelskiego włamywacza

W dniu 13 b.m. na ul. Nowy Świat w Lublinie, zostali zatrzymani Zbroński Stanisław, zam. Wrotkowska 8, oraz Michalski Michał, zam. na Rurach Jezuickich 32 wraz z wozem jednokonnym, na którym znajdowały się różne narzędzia złodziejskie, jak to: łom, siekiera, nożyce do cięcia żelaza, świder i t. p. oraz 5 worków próżnych, 1 półszrotek, 3 kury i 2 gęsi niewiadomego pochodzenia.

W toku dochodzenia zostało ustalonem, że Zbroński Stanisław w dniu 12 m.b. wyjechał do Żółkiewki z narzędziami złodziejskiemi w celu dokonania tam włamania sklepowego.Ponieważ z przyczyn od niego niezależnych nie mógł przestępstwa tego dokonać, powracając do Lublina, przez wieś Głuszczyznę, gm. Zemborzyce, dokonał tam kradzieży z włamaniem do obory, z której skradł 2 gęsi, oraz 5 kur, na szkodę Bielaka Piotra, zaś na szkodę Kubisia Piotra – półszorek. Zbroński znany jest Wydziałowi Śledczemu, jako dawniejszy koniokrad a obecnie włamywacz sklepowy.


Zagubienie znaczka służby śledczej. Jeden z funkcjonariuszów służby śledczej miejscowego Wydziału Śledczego zagubił swój znaczek służbowy Nr. 393.

Opis znaczka: metalowy, wielkości 5-cio złotówki, po bokach wawrzyn, po środku godło (orzełek) u góry napis „Policja śledcza”, u dołu liczba „393”.

Uczciwy znalazca zechce zwrócić znaczek do najbliższego Urzędu Policyjnego.


Kradzieże. Krak Lucjan, Al. Głowackiego 17 zameldował o kradzieży furtki wart. 20 zł. przez nieznanego sprawcę.

– Bakłakow Aleksander, Lubartowska 72, zameldował o kradzieży świni wart. 40 zł. przez nieznanego sprawcę za pomocą dobranego klucza.

– Kosior Wojciech zam. we wsi Jastków zameldował o kradzieży weksla na sumę 200 zł. przez Hetmana Aleksandra zam. tamże.

– Niemczycki Stefan Bychawska 18 zameldował  o kradzieży desek wart. 7 zł. przez Czechowicza Stanisława, zam. w tymże domu.

– Olszyna Józef zam. Szańcowa 7 zameldował o skradzeniu mu przez nieznanego sprawcę legitymacji Urzędu Pośrednictwa Pracy.

Ziemia Lubelska z 16 XII 1931 r. (Nr 341)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej KUL
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation