Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Grudzień 5, 2014”

Przedświąteczne porządki (na razie tylko w Warszawie)

Panika w świecie przestępczym Warszawy

Wielka przedświąteczna obława

WARSZAWA, 4.12 (tel. wł.) Nocy ubiegłej zarządzono w Warszawie „przedświąteczną obławę”, w której pod komendą oficerów służby śledczej, wzięło udział 40 wywiadowców i 40 policjantów mundurowych.

Obławę rozpoczęto o godzinie 9 ej wieczorem na terenie zgóry obstawionym patrolami.

Rewizje w „melinach”, spelunkach różnych jak kawiarenki, piwiarnie i podrzędne knajpki, oraz licznych domach schadzek przy Placu Żelaznej Bramy, ul. Rynkowej, Krochmalnej, Ciepłej, Żabiej, dały nadspodziewany wynik.

Wśród szumowin miejskich, ukrywających się w tych dzielnicach powstała niesłychana panika na widok wywiadowców, policji i samochodów ciężarowych, w które zatrzymanych ładowano.

Do godziny 3 ej nad ranem aresztowano ogółem 57 osób, stanowiących „śmietankę” świata przestępczego.


Wypadek w sklepie. Do składu kolonialnego firmy Rakszewski i Ska, wszedł celem poczynienia zakupów niejaki Edward Szybiński lat 67 zamieszkały w Dęblinie. W pewnej chwili Szybiński zachwiał się i runął na ziemię. Wezwano Pogotowie Ratunkowe, które po udzieleniu pierwszej pomocy przewiozło nieszczęśliwego do szpitala Szarytek. Okazało się bowiem, że Szybiński dostał ataku apoplektycznego.


Targ czy śmietnik? Niezwykły widok przedstawia swym wyglądem ulica Piaskowa na której, jak wiadomo do południa odbywa się targ dla ludności robotniczej mieszkającej za tunelem. Otóż okoliczni dozorcy domowi, najspokojniej wyrąbany z rynsztoków lód, rzucają wprost na ulicę. Stosy tego lodu nie są uprzątane, wobec czego ruch jaki tam panuje w czasie targu, jest znacznie utrudniony. Z drugiej strony znów ze względów higjenicznych niedopuszczalnem jest tolerowanie takiego stanu rzeczy. Mamy nadzieję, że na tę bolączkę, zwrócą uwagę powołane czynniki i usuną ją.

Ziemia Lubelska z 5 XII 1931 r. (Nr 330)

i-hate-facebook1

Polub Gabinet na Facebooku!

Lublin opromieniony (promieniami Röntgena)

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie

Röntgen – dla leczenia chorób skórnych w Lublinie. Na ostatnim posiedzeniu gubernialnej Rady opiekuńczej dobroczynności publicznej zdecydowano założyć przy szpitalu św. Józefa – stację promieni Röntgena w celu leczenia chorób skórnych. W tym celu oprócz zakupu przyrządów – zostanie wysłany za granicę dr. Jaczewski w celu rozpoznania się z tą tak ważną obecnie gałęzią leczenia chorób skórnych.

Będzie to druga stacja Röntgenowska w Lublinie, gdyż oprócz tego będzie założona w szpitalu św. Wincentego dla użytku wszystkich szpitali, pracownia Röntgenowska specjalnie dla celów diagnostycznych; kierownikiem tej pracowni będzie doktor Modrzewski.

Nareszcie więc Lublin doczeka się promieni Röntgena, których brak dawał się tak odczuwać w lekarskiej praktyce.

Nareszcie więc nasi chorzy nie będą narażeni na uciążliwe często podróże do Warszawy – jedynie dla braku aparatów Röntgenowskich w naszym mieście.

Kurjer z 5 XII 1908 r. (Nr 280)i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Pytania, pytania…

 

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Polub Gabinet na Facebooku!

i-hate-facebook1

Małe dramaty, w Lublinie, przed stu laty…

(j) Kradzież. Księdzu Dębickiemu na szosie piaseckiej za Bronowicami niewiadomy sprawca skradł z wozu koszyk, w którym znajdowała się szynka wartości 12 rb., firanki 20 rb. i wiele innych drobiazgów.


(j) Podrzutek. W piwnicy domu przy ulicy Królewskiej 11 znaleziono porzucone trzytygodniowe dziecko płci męskiej.

Głos Lubelski z 5 XII 1914 r. (Nr 57)

i-hate-facebook1

Post Navigation