Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the month “Marzec, 2015”

Tylko w „Gabinecie”: Uroczystości Wielkiego Tygodnia we wszystkich świątyniach lubelskich…

…w roku 1915:

Ceremonje Wielkotygodniowe.

(p) W Wielkim Tygodniu uroczyste ceremonje odprawione będą jak niżej:

1

W kościele katedralnym.

Ceremonje Wielko Tygodniowe rozpoczną się we Czwartek Wielki o g. 8 rano, Ciemne jutrznie w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę o g. 4 po poł. Rezurekcja rozpocznie się w Wielką Sobotę o g. 8 wieczorem. W Wielką Niedzelę i Poniedziałek sumy będą odprawione o g. 11 rano, nieszpory o godz. 4 po poł.

2

W kościele po-Bernardyńskim.

W Wielki Czwartek o g. 8 rano, w Piątek o g. 9 rano, w Sobotę o g. 7 rano. Rezurekcja w Niedzielę o g. 6 rano. Suma w Niedzielę i Poniedziałek o g. 11 rano. Nieszpory o g, 4 po poł.

3

W kościele św. Ducha.

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę o g. 7 rano. Rezurekcja w Niedziele o g. 7 rano, po rezurekcji Msza św. Nieszpory o g. 5 poł.

4

W kościele po-Kapucyńskim.

W Wielki Czwartek o g. 8 rano, w Piątek i Sobotę o g. 9 rano (święcenie wody). Rezurekcja w Sobotę o g, 7 wiecz. Suma w Niedzielę i Poniedziałek o g. 10 rano.

5

W kościele po-Wizytkowskim.

W Wielki Czwartek, Piątek i sobotę o g. 9 rano. Rezurekcja w Sobotę o g. 7 wiecz. Suma w Niedzielę o g. 11 m. 30 rano.

6

W kościele pp. Bernardynek.

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę o g, 7 rano. Rezurekcja w Sobotę o g. 7 wiecz. Suma w Niedzielę i Poniedziałek o g. 11 rano.

7

W kościele św. Wincentego (pp. Szarytek).

W Wielki Czwartek i Piątek o g. 6 rano (święcenie wody). Rezurekcja w Niedzielę o g. 6 rano, poo rezurekcji Msza św. Nieszpory o g. 5 po poł.

8

W kościele po-Karmelickim.

W Wielki Czwartek o g. 8 rano, w Piątek pasje o g, 5 po poł., w Sobotę święcenie wody o g. 8 rano. Rezurekcja w Niedzielę o g. 7 rano, po rezurekcji Msza św. Nieszpory o g. 5 po poł.

9

W kościele po-Dominikańskim.

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę o g. 6 rano, Rezurekcja w Sobotę o g. 8 wiecz. Suma w Niedzielę o g. 10 rano. Nieszpory o g. 4 po poł.

10

W kościele po-Misjonarskim.

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę o g. 7 rano. Rezurekcja w Niedzielę o g. 7 rano, po rezurekcji Msza św.

1211

W kościołach na Kalinowszczyźnie i Czwartku.

W Wielki Czwartek o g. 10 rano, w Piątek o g. 9 rano (tegoż dnia pasje o g. 5 po poł), w Sobotę o g. 7 rano (święcenie wody). Rezurekcja w Niedzielę o g. 7 rano, po rezurekcji suma. Nieszpory o g. 4 po poł.

Ziemia Lubelska z 31.III.1915 r. (Nr 90)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Trendy: Edukacja i wychowanie

p0002

„Przewodnik Katolicki” nr 51 z roku 1935 – ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

„Gabinet”: U nas bez zakazu wypieku ciast świątecznych i chleba!

W Niemczech.

SZTOKHOLM 28/3 (AP.) W Niemczech ogłoszono zakaz wypiekania na święta Wielkanocne, nietylko w piekarniach, ale i w domach prywatnych, ciasta z mąki pszennej na drożdżach. Pogwałcenie tego zakazu karane będzie więzieniem do pół roku.

Dzienniki berlińskie radzą ludności, aby zamiast przyozdabiania balkonów kwiatami, sadziła tam ogórki, sałatę i inne jarzyny.

1Kronika.

+ „Oaza”. Dziś i jutro w „Oazie” demonstrowany będzie następujący program: „Gra namietności” (dramat w 4 cz.), „Z Ajacio do Bonifacio” (natura), „Niepomyślny stan” (komedja).

We czwartek, piątek i sobotę Wilelkiego Tygodnia wszelkie widowiska będą zawieszone.

Pierwsze przedstawienie po tej przerwie odbędzie się w niedzielę 4 kwietnia. Program na ten dzień oraz na poniedziałek 5 kwietnia zapowiada: „Willa róż” (dramat w 3 cz.), „Nicea” (z natury), „Toto i sztandar” (komiczny), „Bez mamy ani kroku” (komedja).

Ziemia Lubelska z 30.III.1915 r. (Nr 89)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Do jaiecznicy uślachetnienia Klusek ordynaryjnych na Stoł poday!

Przewodnik Katolicki 1935, nr 51. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Przewodnik Katolicki 1935, nr 51.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Niedziela Palmowa – sceny niewykorzystane…

…a warte obejrzenia. Czyli co się dzieje, gdy w Gabinecie odbija palma i przygrzewa słoneczko:

8

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Niedziela Palmowa

18

Ej, Ty, który burzysz przybytek

i w trzech dniach go odbudowujesz,

zejdź z krzyża i ocal samego siebie…

i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Nie sądźcie, że nie będziecie sądzeni!

Niefortunny sędzia. Izba sądowa piotrogrodzka sądziła zaocznie byłego sędziego miejskiego w Wieliżu w guberni Witebskiej, Migulina, o cały szerg wykroczeń służbowych i prawnych, ferowanie wyroków niezgodnych z prawem i t.d. Akt oskarżenia przytoczył około 20 oryginalnych wyroków świadczących o zupełnej ignorancji prawniczej pana sędziego. Zapomniał on bowiem zupełnie o istnieniu manifestu jubileuszowego i deliwerenci mający prawo do amnestji odsiadywali areszt bez zamiany na karę pieniężną, a potem na prośbę skazanego rozmyślał się i zmieniał wyrok. Niekiedy zapominał wezwać na sąd oskarżonego. W pewnym wypadku skazani odbywali karę aresztu przed nabraniem przez wyrok mocy prawnej, pomimo złożenia skargi kasacyjnej, którą, jak sam się przedtem tłumaczył, znalazł sędzia przypadkowo w niezapieczętowanej kopercie, już po odbyciu kary przez skazanych. W jednym wyroku „uniewinnił oskarżonego i oskarżyciela”, w innym znów orzekł, że skazanie N. N. byłoby niesprawiedliwością, zaś uniewinninić go nie można, przeto więc sprawę należy umorzyć”. A oto jeszcze jeden wyrok sędziego wieliskiego Migulina w sprawie szopy zbudowanej na obcej ziemi: „Ponieważ szopa jest stara bardzo, nie należy więc jej rozbierać, sama, bowiem wkrótce się rozsypie: o ile wszakże do chwili rozpoczęcia obok budowy domu szopa się nie wywróci, to należy ją rozebrać”.

Wice-prokurator wyraził zdziwienie, że człowiek z tak słabą znajomością prawa został sędzią.

P. Migulin na sąd nie stawił się z powodu choroby i został skazany na usunięcie ze stanowiska swego.

CZAS_1494c_1915_nr88_0002

Z A G I N Ę Ł A   D Z I E W C Z Y N A , lat 20, wysoka, czerniawa, głucha, ale mówiąca i umiejąca czytać. Upraszam spółczytelników. aby w razie spotkania zechcieli napisać i dać jej do przeczytania, że rodzice ją poszukują i ubolewają nad jej losem. Rodziców zaś niech dobrzy ludzie zawiadomią pod adresem: „Stanisław Wnuk” w Ludwinowie gminie Chodlu, w gubernji Lubelskiej.

Ziemia Lubelska z 29.III.1915 r. (Nr 88)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1
Polub Gabinet na Facebooku!

POŚCIĆ Z GABINETEM: Dla płci oboiey receptura.

1

Dwudźiesta. Jaiecznica prosta.

R Ozbiy Jaiec, wley ná másło w Rynkę, á usmáżywszy day z Rynką ná Stoł, możesz też Cebulki młodey źieloney, albo Pietruszki drobno ukraiać.

COMPENDIUM FERCULORUM ALBO ZEBRANIE POTRAW Przez Urodzonego STANISŁAWA CZERNIECKIEGO I. K. Mci SEKRETARZA A iaśnie Wielmożnego I. Mci. Pana. ALEXANDRA MICHAŁA Hrabie na Wiśniczu y Jarosławiu LUBOMIRSKEGO, Woiewody, Sandomirskiego, Zatorskiego, Lubaczewskiego, Ryckiego. &c. &c. Starosty. KUCHMISTRZA. Ad Usum Publicum Napisane.

w KRAKOWIE

w Drukarni Sebastyana Hebanowskiego, I. K. M. Typografa. y Bibliopole, 1753.

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej UMCS
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Zaśmiecanie ulic nigdy nie ustanie. Bo to Lublin właśnie…

1

2

5

Zaśmiecanie ulic może wreszcie ustanie. (.w) Ulice naszego miasta jak dotychczas przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. Każdy przechodzień nie licząć się z niczym i z nikim rozrzuca po chodnikach świstki papieru, a są i tacy, którzy dla większego uprzyjemnienia sobie spaceru po ulicy żują najprzerozmaitsze ziarka i pestki, odpadki których pokrywają całe niemal chodniki. Ażeby zapobiedz temu i przyczynić się do estetyczniejszego wyglądu naszych ulic, podobno Magistrat lubelski zwrócił się już do komendy miejscowej policji o wydanie podwładnym funkcjonariuszom odpowiednich zarządzeń. Witając z uznaniem troskę Magistratu o wygląd ulic naszych, wyrażamy niepłonną nadzieję, że policja lubelska przychylając się do prośby Magistratu uczyni wszystko co jest w jej mocy, by zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu ulic i skwerów. Warto również, by służba w ogrodzie miejskim zastosowując się do wskazówek Magistratu szczególną uwagę zwróciła na publiczność parkową niszczącą w ten sam sposób wszystko co godnem uwagi jest w naszym jedynym miejscu spacerowym.

3

4

6

Głos Lubelski z 28.III.1925 r. (Nr 87)

Ilustracje z Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie

i-hate-facebook1

Polub Gabinet na Facebooku!

Święta dla – zwłaszcza – inteligentnych mężczyzn

POCZ_

Z MIASTA.

Rekolekcye. W kościele po-Wizytkowskim odbędą się rekolekcye dla osób inteligentnych, zwłaszcza mężczyzn. Konferencye rekolekcyjne będą wygłoszone w nadchodzącą niedzielę o godz. 11 i pół rano, w poniedziałek zaś i wtorek o 6-ej wieczorem. Spowiedź odbędzie w środę o 4 po poł. w katedrze, Komunia Św. w kościele po-Wizytkowskim w czwartek o g. 9 rano.

Ceremonie Wielkotygodniowe w tymże kościele odprawiane będą o g. 9-ej zrana. Rezurekcya – w Wielką Sobotę o 7-ej wiecz.

Głos Lubelski z 27.III.1915 r. (Nr 84)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation