Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 29, 2014”

Niby nic wielkiego…

… ale, odkąd zobaczyłem go 10 lat temu w MTV, bardzo mi się podoba. I dlatego trafia do Śpiewnika.

i-hate-facebook1

Jak niedużym nakładem środków poradzić sobie z chłopem polskim

Dwuch bandytów obrabowało 40 furmanek

Bezczelny napad pod lasem na szosie Izbica – Zawada

Policja jest już na tropie bandytów.

Nienotowany w kronikach policyjnych rabunek miał miejsce w dniu onegdajszym przed wieczorem na terenie powiatu zamojskiego pod lasem na odcinku szosy Izbica – Zawada. Bowiem dwuch uzbrojonych bandytów w bezczelny sposób obrabowało około 40 furmanek . Przebieg tego ciekawego, a tak niezwykłego rabunku przedstawia się następująco:

Dwuch uzbrojonych w rewolwery bandytów zaczaiło się w rowie pod lasem na szosie wiodącej z Izbycy [!] do Zawady. Zamiarem ich było obrabowanie wracających z jarmarku kupców.

Z nastaniem zmroku bandyci stanęli na szosie i poczęli zatrzymywać jadących chłopów, zabierając im pod groźbą rewolweru pieniądze.

W ciemnościach, przerażeni chłopi oddawali wszystko co posiadali. Bandyci ośmieleni powodzeniem obrabowali w ten sposób przeszło 40 furmanek. Sterroryzowani chłopi po oddaniu pieniędzy, uciekali czemprędzej w obawie o życie.

Bandyci zabrawszy olbrzymią ilość pieniędzy zbiegli w lasy. O niesłychanym tym rabunku została powiadomiona policja, która rozpoczęła z miejsca energiczny pościg za zbrodniarzami. Jak się dowiadujemy jest ona już na śladach rabusiów.

Niezwykły ten rabunek wywarł  w całym powiecie ogromne wrażenie.

Biblioteka Cyfrowa KUL

Biblioteka Cyfrowa KUL

Ziemia Lubelska z 29 XI 1931 r. (Nr 359)

i-hate-facebook1

Kolejna prowokacja?

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

Żurek z kapustą

Pogoń i strzelanina za szmuglerzem. (u) Wczoraj na ulicy Zamojskiej dzielnicowy Linkowski zauważył furę wiozącą kilka worków z mąką, na rozkaz „stój” pasażerowie zacięli konie i zaczęli uciekać w stronę ulicy Podwal. Gdy Linkowski wystrzelił za uciekającymi, przestraszony woźnica zatrzymał furmankę. Wówczas Linkowski zaaresztował jadących żydów, którzy poprowadzeni do komisarjstu usiłowali po drodze uciec, wtedy Linkowski strzelił po raz drugi za uciekającemi. Zatrzymani ostatecznie żydzi, zostali odstawieni z workami do komisarjatu. Jak się okazało są to mieszkańcy Lublina, zamieszkali przy ulicy Jatecznej 8 – Noach i Lejba Herszenborn. W workach zaś znajdowała się mąka żytnia i pszenna, zawartość której dosięgała 30 pudów. Mąkę skonfiskowano, zaś Herszenbornów osadzono pod kluczem do wyjaśnienia.

Kamienica i sklep (m. in.) Tomasza Żurka. Zdjęcie wykonane 12 V 1935 lub w kolejnych dniach: na wystawie żałobnny portret Marszałka Józefa Piłsudskiego, na ścianie okolicznościowe obwieszczenie do ludności oraz klepsydra. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych - reprodukcja i wykorzystanie bez zgody wzbronione!

Kamienica i sklep (m. in.) Tomasza Żurka. Zdjęcie wykonane 12 V 1935 lub w kolejnych dniach: na wystawie żałobny portret Marszałka Józefa Piłsudskiego, na ścianie okolicznościowe obwieszczenie do ludności oraz klepsydra. Na balkonie, być może, sam Tomasz Żurek. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych – reprodukcja i wykorzystanie bez zgody wzbronione!

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie.

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie.

D o   s p r z e d a n i a   barany podróżne. D. P. Marji 25 m. 15

P r z y j e c h a ł a   z e Lwowa zdolna krawczyni. Przyjmuje roboty damskie i bieliznę, oraz szycie po domach. Konopnicka 14 m. 10 II piętro.

Głos Lubelski z 29 XI 1919 r. (Nr 301)i-hate-facebook1

Post Navigation