Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 15, 2014”

Jest do sprzedania palto damskie.

…Szopena 3 m. 6


 

Rosnąca drożyzna. Czytelnicy nasi skarżą się, że rzeźnicy lubelscy samowolnie, nie zwracając uwagi na taryfy maksymalne podnoszą, ceny słoniny i mięsa. Czynniki miarodajne powinny wnikać w tą sprawę i zająć się sprawą z każdym dniem wzrastającej drożyzny.


 

Nie zapominajmy o cierpiących głód i nędzę.


 

Znaleziony trup. Dnia 12 b. m. w rannych godzinach w pasażu z ul. Bernardyńskiej na Królewską znaleziono zwłoki noworodka, na którego szyi widoczne były ślady zaduszenia. Trup był owinięty w brudny okrwawiony gałgan. Policja zajęła się tą sprawą.

„Głos Lubelski” z 15 XI 1920 r. (Nr 307)

i-hate-facebook1

Czy tańczyłeś kiedyś z diabłem w bladym świetle księżyca?

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

Czy zażądałeś już E. Wedla?

 

CZEKOLADA E. WEDEL

W WARSZAWIE

Cieszy się największą popularnością

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE


Na białą broń…

Józef Szustekiewicz i Teodor Kichniarski, m-cy Chełma, wszczęli dnia 12 bm. awanturę na ulicy Okszowskiej. Zawiadomiony posterunkowy Gierowski udał się natychmiast na miejsce „walki” – usiłując wszystkich trzech wprowadzić do komisariatu. Spotkał się jednak z oporem. Awanturnicy oberwali  mu wiszącą u płaszcza latarkę, zerwali gwizdek a jeden z nich pchnął go w piersi. Gerowski widząc, że zanosi się na większą awanturę, dobył szabli i zadał nią kilka ran ciętych lekkich, poczem aresztował ich i przekazał władzom sądowym.

W.


Rozpoczęcie II-ej serji robót inwestycyjnych

Próbne wiercenia na łąkach nadbystrzyckich.

Nowe studnie dla nowych wodociągów. – Budowa „jaty” i szopy wiertniczej. – Roboty potrwają do marca.

Prace inwestycji miejskich posuwają się naprzód. Po rozpoczęciu serji robót kanalizacyjnych przyszła kolej na wodociągi. Na łąkach nadbystrzyckich tuż za obecnemi wodociągami rozłożyło się przedsiębiorstwo , wiertnicze i robót górniczych M. Łempicki i S-ka akcyjna w Sosnowcu, które podjęło się wiercenia studzien. Zdaleka już świecą białe deski ogrodzenia, oraz wznoszonych budowli.

Robotami kieruje inż. Henryk Błeszyński. Dwunastu robotników wznosi „jatę” t. j. szopę na lokomobilę i 2 pompy wiertnicze, opodal stawiana jest kuźnia, magazyn, kantor. Wszystko z drzewa.

Przed jatą kopią fundamenty pod wieżę wiertniczą i „ryg” wiertniczy. Robota idzie szybko i sprawnie, rozpoczęto w ją [!] w czwartek 12 b. m., a wczoraj już widzieliśmy „jatę” pokrywaną dachem.  W przyszłym tygodniu zaczną wyprowadzać wieżę, a jak nas poinformował inż. Błeszyński w końcu b. m. rozpoczną się prawdopodobnie roboty wiertnicze. Najpierw wiercić będą jedną studnię próbną około 500 metrów głęboką, o ile woda z niej okaże się dobrą będzie wywierconych jeszcze 5 studzien po drugiej stronie rzeki. Roboty wiertnicze potrwają mniej więcej do marca i zatrudnią około 15 ludzi.

N.


KEFIR

własnego wyrobu poleca
„Apteka Steckiego, Haberlau
i Tomaszewskiego” w Lublinie.
Krak. Przed. 20

 

JEST ŹLE…

Czy wiadomo jest komendzie policji, że w podwórzach niektórych domów przy ul. S to Duskiej, służących za zajazdy dla furmanek włościańskich, odbywają się formalne targi? Przekupnie od świtu oczekują na przyjazd włościan – od których wykupują artykuły spożywcze, uniemożliwiając publiczności kupienia cośkolwiek taniej. Przydałaby się tam bardzo opieka policji.

W.


Kino „Zachęta” Bernardyńska 5.

Od czwartku 12.XI.1925 do niedzieli 15.XI (włącznie) wspaniały film awanturniczy w 8-iu dużych aktach p.t. „Zamaskowani Kowboye”. Muzyka ściśle zastosowana do obrazu skrzypce przy akompanjamencie fortepianu.

„Głos Lubelski” z 15 XI 1925 r. (Nr 314)

i-hate-facebook1

Post Navigation