Spłoszony w czasie kradzieży strzelał

Kilka dni temu w nocy do mieszkania Filipka Józefa, zam. w os. Bobrowniki gm. Irena, pow. puławskiego, zapomocą otwarcia okna dostał się Osipiak Paweł, zam. w tejże osadzie w celu dokonania kradzieży. W tym czasie Filipiak obudził się i gdy usiłował schwytać Osipiaka, ten ostatni oddał do niego 2 strzały rewolwerowe, które chybiły, poczem zbiegł. … Czytaj dalej Spłoszony w czasie kradzieży strzelał

Bezdomny chłopiec i różne zimowe nieszczęścia

Bezdomny chłopiec. Sercu naszych Czytelników polecamy b. biednego 12-letniego chłopca z uczciwej rodziny, który jest zupełnie pozbawiony dachu nad głową. Ojciec jego inwalida wojenny mieszka w Domu Inwalidów, matka również kaleka - w baraku emigracyjnym. Ani w jednym ani w drugim przytułku chłopcu przebywać nie wolno - skazany więc jest po prostu na nocowanie pod … Czytaj dalej Bezdomny chłopiec i różne zimowe nieszczęścia

Tęskniące binokle i osoby inteligentne

B i n o k l e  znalezione przed dwoma miesiącami na Zamojskiej do odebrania w Administracji. O s o b a  inteligentna w wieku lat 24 poszukuje posady gospodyni wiejskiej lub do zarządu domem. Zgłoszenia w Administracji "Głosu" dla "gospodyni". O s o b a  inteligentna lat średnich, znająca się na gospodarstwie i kuchni, … Czytaj dalej Tęskniące binokle i osoby inteligentne

Wzrastająca plaga kradzieży wszelakiej odzieży y inne fenomena

Szanuj każdy grosz! = Z furmańską fantazją... ( w ) Niejaki Kopański Kajetan zam. przy ul. Dzierżawnej 44. podpiwszy sobie niezgorzej, zaciął konie z wielką fantazją i wskutek nieostrożności najechał na samochód Nr 3273, który poważnie uszkodził. Wypadku z ludźmi nie było. Nieuważnego woźnicę pociągnięto do odpowiedzialności. = Żyd żyda nie oszuka, tylko... okradnie.  ( … Czytaj dalej Wzrastająca plaga kradzieży wszelakiej odzieży y inne fenomena