Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 22, 2014”

Agient potrzebny…

…do fabryki pasty

„ECHO”

– – – – Zamojska Nr. 16 – – – –

IDZIEMY!…

(Tylko ten idzie – kto mija swoje wady).

Kto pragnie zobaczyć, albo kto je poczuł może mieć okazaną pomoc! (Analiza susbstratów numenalnych. Budzenie z apatji. Ogniskowanie woli. Rozpraszanie smutku. Seansy 10-2. Zamojska 12 m. 8, 1-sza sień II-gie piętro.

A. Drażewski.

Głos Lubelski z 22 XI 1918 r. (Nr 321)

i-hate-facebook1

Na nic siłotwórcze pigułki, jesli brak uczciwości…

Uczciwa służąca. W dzisiejszych zdemoralizowanych czasach zasługuje na podkreślenie i uznanie fakt, który się zdarzył w tych dniach w Lublinie. Niejaki Michał Granat mieszkający w hotelu Nowopolskim wychodząc na miasto zapomniał portfelu w którym znajdowało się 19.000 marek. Gdy przerażony powrócił i rozpoczął poszukiwania – dowiedział sie od gospodyni, że portfel znalazła służaca hotelowa i odniosła do policji, gdzie pieniądze się do odebrania.


Najskutniejszy środek przeciwko osłabieniu i wycieńczeniu organizmu, niemocy, małokrwistości (anemji), brakowi apetytu, złemu trawieniu itp

PIGUŁKI SIŁOTWÓRCZE

w y r.  L a b.  F a r . „Ap. KOWALSKI”  w  W a r s z a w i e  M i o d o w a 1

Skutek, wprost zdumiewający, ujawnia się już po zużyciu pierwszego flakonu.

– – – – Żądać w aptekach i składach aptecznych. – – – –

Głos Lubelski z 22 XI 1920 r. (Nr 314)

i-hate-facebook1

Pierwsza po wyborach relacja z posiedzenia nowej Rady Miejskiej m. Lublina! (TYLKO U NAS!)

==”CORSO”==

G R O Ź N E

C H M U R Y.

Początek punktualnie o godz. 3-ej popoł.


Jeszcze jeden występ

lubelskiej Rady miejskiej.

Rada miejska w Lublinie ma coraz pełniejsze poczucie swego niedołęstwa. Każde posiedzenie przynosi nowe wrażenia dla tych licznych mieszańców miasta, którzy zapominając o niedomaganiach miejskich, szukają wszędzie humoru.

(…)

Oni – jako niepoczytalni nie odpowiadają za swoje czyny, za rezultaty swoich rezolucji i wniosków nagłych i są – w tem znaczeniu – niewinni, nieodpowiedzialni.

(…)

Nie wolno nikogo karać za niegodne zachowanie się na posiedzeniach rady miejskiej, bo jej większość nie ma żadnego szacunku dla tego zbiorowiska, jakie Rada stanowi.

(…)

Tak produkcyjnie, z pożytkiem dla ogółu toczą się obrady wybrańców miasta. Buńczuczne rezolucje, aroganckie wymyślania, śpiew „Czerwonego sztandaru” i… zrzucenie z siebie odpowiedzialności! A miasto ponosi skutki niedojrzałości, czy złej woli panów radnych!

Ur.

Głos Lubelski z 22 XI 1919 r. (Nr 294)

i-hate-facebook1

O minusach bycia kotem

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

Masz brodę? Uważaj!

Praczka poszukuje prania w domach prywatnych. Rynek 8 wiadomość u stróża.


Zbrojny napad bandycki w Lublinie. (u) W nocy z czwartku na piątek na mieszkanie p. Aleksandra Jaroszyńskiego właściciela domu przy ul. Pięknej (plac Bychawski) korzystając z nieobecności gospodarza domu, napadło 3 ch uzbrojonych w rewolwery bandytów, którzy zrabowali 2 palta, 3 garnitury męskie, garderobę damską, oraz większą ilość bielizny, wartości około 150 000 koron, jak również gotówkę 60 ooo koron. Podczas napadu  była tylko służąca i dwoje małych dzieci. Bandyci byli zamaskowani z przyprawionemi brodami. Zawiadomiona policja wszczęła energiczne śledztwo w celu wykrycia sprawców rabunku.


Pies suczka biały szpic jest do odebrania. Szopena 15-3.

Głos Lubelski z 22 XI 1919 r. (Nr 294)

i-hate-facebook1

O ustępie (nie)ustępującego Pana Prezydenta

Ogłoszenie.

W wykonaniu postanowienia Lubelskiej Rady Zdrowia i polecenia C. i K. Komendy Obwodowej w Lublinie z d. 5 listopada r. b. Nr 3735, Magistrat m. Lublina podaje do wiadomości:
1. W każdej nieruchomości winien znajdować się ustęp, rozmiary dołu ustępowego, a również ilość sedesów ma być obliczoną przez budowniczego stosunkowo do ilości mieszkańców nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości, w której niema ustępów, nie pobuduje takowych w oznaczonym czasie na żądanie Nadzoru sanitarnego, ustęp będzie pobudowany przez Magistrat a pieniądze, należne za budowę, ściągnięte z właściciela nieruchomości w drodze przymusowej.
2. Wobec szerzenia się epidemii, Magistrat zakazuje surowo składania w skrzyniach przeznaczonych na popiół i śmiecie, papierów i odpadków, które można spalić.
Za przekroczenie przepisu niniejszego rozporządzenia odpowiedzialni są właściciele realności, którzy mogą jednak żądać ukarania również lokatorów, których jako winnych wskażą.
Nad przestrzeganiem niniejszego rozporządzenia czuwać będą organy C. i K. Policyi i Magistratu. Właściciele, administratorzy i stróże realności oraz lokatorzy, przekraczający niniejsze rozporządzenia narażają się na surową odpowiedzialność.
Dnia 17 listopada 1915 r.
P r e z y d e n t   m i a s t a
Edward Kołaczkowski

Głos Lubelski z 22 XI 1915 r. (Nr 324)

i-hate-facebook1

Post Navigation