Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 30, 2014”

O wróżce, która nie wróciła – Pan Wróżek zaprasza do Warszawy!

V_0359_1931_0325-00001-1

Powidła z najlepszych gatunków śliwek po cenach konkurencyjnych sprzedaje znana fabryka powideł w Lublinie ul. Browarna Nr 2 telefon 15-04 dom P. Szternfinkla.

V_0359_1931_0325-00001-3

V_0359_1931_0325-00001-22

Ziemia Lubelska z 30 XI 1931 r. (Nr 325)

i-hate-facebook1

… no tak, ale przecież nie jest psem

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

Tytuł zastępczy – bez żadnego związku z czymkolwiek

Przewodnik Katolicki 1935, nr 31. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Przewodnik Katolicki 1935, nr 31.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

i-hate-facebook1

Lekarz weterynaryi…

…Józef Guzowski

przeniósł się z ulicy Czechowskiej

na Ogrodową Nr. 6 m. 1.


Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie.

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie.

i-hate-facebook1

I Niedziela Adwentu

Adwent

Szczęsna wieść obiega ziemię,
Rozbrzmiewa wszędzie, tu i tam: –
O ciesz się, człowiecze plemię!
Zbawiciel narodzi się nam!
Gotujmy się na tę chwilę,
Kiedy stanie się wielki cud,
Spodziewany wieków tyle,
Bóg człowiek zstąpi między lud.
Oznajmią Go niebios gońce,
Zabrzmi słodki aniołów chór;
Przewodnik Katolicki 1927, nr 48. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Przewodnik Katolicki 1927, nr 48.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Słysząc to, nim błyśnie słońce.
Pasterze śpiesznie zejdą z gór!
Chrześcijanie! Miejsce w pamięci,
Że wnet się zjawi Boski Gość;
Niech każdy się uświęci,
Wypleni z serca grzech i złość.
Jezusa oczekiwanie
Winno Adwentu zająć czas,
By godnie przyjąć Cię, Panie,
Kiedy przyjdziesz wybawić nas.

Z. S.

Przewodnik Katolicki z 27 XI 1927 r (Nr 48)

i-hate-facebook1

Post Navigation