Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 11, 2014”

O ukrócenie spekulacji i odebranie kozy

Spekulanci. Jak nam wiadomo, od dłuższego czasu – daje się odczuwać w mieście brak nafty, cukru, soli i t. p. Tymczasem żydzi zapasy te posiadają, o czem świadczy fakt, że dość często można zauważyć gosposie wiejskie z koszami, naładowanymi masłem, serem, jajami i innemi wiktuałami wiejskiemi, które omijają place targowe i śpieszą do sklepów, a nawet do prywatnych mieszkań, aby tem swoje artykuły zamienić na inne potrzebne im towary. Оsobу, chcące nabуwać аrtykułу wiejskie zmuszone są zwracać się po nie do tych właśnie spekulantów żydowskich i płacić ceny nieusprawiedliwienie wygórowane. Wartoby, aby odnośne władze zwróciły na to uwagę.


Znaleziono kozę którą odebrać można po udowodnieniu własności w Dyrekcyi Ziemskiej – Krakowskie Przedmieście, Nr 41: u Niemiałkowskiego.

„Głos Lubelski” z 11 XI 1915 r. (Nr 313)

i-hate-facebook1

11 listopada w Lublinie

Pierwszy śnieg i mróz.

W nocy z 11 na 12 listopada b. r. był pierwszy w tym roku lekki przymrozek, który nad ranem pokrył wodę cienką powłoką lodową.

Rano o godzinie 10-ej zaczął polatywać śnieżek, płatki którego momentalnie topniały na chodnikach.

Historyczne przysłowie ludu polskiego w tym roku się sprawdziło. Marcin na białym koniu opóźnił się z przyjazdem tylko o jeden dzień.

„Głos Lubelski” z 14 XI 1918 r. (Nr 313)

i-hate-facebook1

Rada Regencyjna składa władzę wojskową w ręce Piłsudskiego.

2014-11-11_12-46-08_HDR

Piłsudski zobowiązuje się oddać tę władzę rządowi narodowemu.

WARSZAWA. (Polska ag. tel.) – Rada Regencyjna wydała następującą odezwę do narodu polskiego:

Rada Regencyjna do narodu polskiego!

Wobec grożących niebezpieczeństw wewnętrznych i zewnętrznych, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadyerowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu rządu narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swojemi poprzedniemi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, brygadyer Józef Piłsudski, władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż rządowi narodowemu obowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisem tej odezwy.

Dan w Warszawie dnia 11 listopada 1918 r.

Podpisani: Arcyb. X. Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław ks. Lubomirski, Józef Piłsudski.

„Głos Lubelski” z 14 XI 1918 r. (Nr 313)

i-hate-facebook1

Post Navigation