Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 18, 2014”

TYLKO U NAS – PORZĄDEK POSIEDZENIA NOWEJ RADY MIEJSKIEJ M. LUBLINA

Porządek posiedzenia Rady Miejskiej m. Lublina

na dz. 18 XI 1919 r.

1. Komunikaty Prezydjum i Zarządu miasta.
2. Wniosek Prezydjum i Konwentu Senjorów w związku z uroczystościami przyjęcia Naczelnika Państwa.
3. Wybór Vice prezesa Rady M.
4. Wybory uzupełniające do Komisji Ogólnej.
5. Wybór 8 członków i 8 zastępców do Miejskiej Kom. Aprow.
6. Wybór Komisji w sprawie linji Lwów – Gdańsk.
7. Wniosek Kom. Op. Społ. w sprawie podziału produktów.
8. Wniosek Magistratu w sprawie taksy dorożek.
9. Wniosek r. Krymhola i innych w sprawie przyjęcia szpitala żydowskiego przez miasto.
10. Wniosek r. Chyły i innych w sprawie złożenia przez R. M. odpowiedzialności za możliwe następstwa głodu i w sprawie sanacji w dotychczasowym systemie aprowidowania miasta.

Głos Lubelski z 18 XI 1919 r. (Nr 290)

i-hate-facebook1

 

Kocio Kwik

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

DRAMAT! NACZELNIK NIE PRZYJEDZIE!

Odwołanie przyjazdu

Naczelnika Państwa do Lublina.

——

Z powodu przedłużającej się rekonwalescencji, lekarze stanowczo zaprotestowali przeciwko wyjazdowi Naczelnika Państwa przynajmniej w ciągu najbliższych dwuch tygodni.

Zgodnie z powyższem przyjazd Naczelnika Państwa do Lublina i uroczystości Lwowskie zostały odwołane.

Prawdopodobnie w m-cu grudniu r. b. Naczelnik Państwa odwiedzi Lublin.

Głos Lubelski z 18 XI 1919 r. (Nr 290)

i-hate-facebook1

Post Navigation