Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 19, 2014”

Jutro zima – czy podrobiłeś już skarpetki, tudzież pończochy?

P r z y j m u j ę pończochy i skarpetki do podrobienia. Dolna P. Marji 34 w podwórzu.


Nabożeństwa szkolne a publiczność.

W każdą niedzielę młodzież szkolna oid przewodnictwem nauczycieli swych i wychowawców zdąża na oznaczoną godzinę do kościołów, by wysłuchać Mszy świętej, specjalnie dla niej odprawianej.

Publiczność, która swa obecnością w świątyniach Pańskich, na ogólnych nabożeństwach daje świadectwo swej gorliwości w wykonywaniu praktyk religijnych, nie umie jednak czy nie chce zrozumieć intencji  odprawianych Mszy dla młodzieży szkolnej.

Niezbyt obszerny kościółek O. O. Kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu, zapełnia młodzież 2 szkół średnich żeńskich, które grupują się w środkowej nawie. Robi się ścisk, publiczność zamiast ustąpić miejsca młodzieży i zająć nawy boczne, wciska się między młodzież do nawy środkowej, torując sobie drogę łokciami. Wiele osób zachowuje się wprost nagannie nie bacząc iż znajduje się w Domu Bożym. Zachowanie się takie nie pozwala młodzieży wysłuchać z pomocą i skupieniem nabożeństwa i nauki i wywołuje niepożądane skutki. A przecież w Lublinie mamy niejeden kościół i w każdym odprawia się niejedna Msza.

Wiek szkolny naszej młodzieży, to wiek, w którym przygotowuje się ona na całą resztę życia. Słowa nauki, które padają od ołtarza z ust kapłana – prefekta, to rzucane w dusze młodzieży ziarna złote, które wydadzą kiedyś obfity plon.

Nie przeszkadzajmy więc skupieniu młodzieży, słuchającej Mszy św. i słów Bożych w kościołach dla niej wyznaczonych.

J. W. W.


Próba automobilu produkcji krajowej.

W dniu wczorajszym na ulicach naszego miasta ukazało się auto marki C. W. S. produkcji czysto polskiej. Jest to luksusowa maszyna  wykonana w Wojskowych Warsztatach Samochodowych w Warszawie, – oprócz opon gumowych sprowadzonych z zagranicy – Konstrukcja i motor pomysłu inż. Tańskiego znanego konstruktora – motorów spalinowych.

Obecnie autem tym specjalna komisja odbywa rajd próbny, na wytrzymałość oraz sprawność motoru i karoserji. Należy z radością powitać ten pierwszy krok w dziedzinie krajowego przemysłu automobilowego, co w dużej mierze przyczyni się do uniezależnienia od produkcji zagranicznej.

W.


Przykra rzeczywistość.

Naiwność ludzka jest przez rozmaitych, rozmaicie wykorzystywana. Szczególnie kobiety i szczególnie w miłości są dziecięco naiwne. Skorzystał z tego niejaki Walika Bolesław, który na swój sposób wykorzystał swą narzeczoną Kmieć Katarzynę właścicielkę domu przy ul. Obywatelskiej 5. Zdarzyło się, że w dniu 16 b. m. narzeczeni udali się na Wieniawę, gdzie on zamierzał przedstawić swej rodzinie swą przykrą małżonkę. W drodze zażądał Walik od Kmieciowej pieniędzy na wódkę, które oczywiście jak zawsze otrzymał. Po uskutecznieniu kupna butelki „czystej” narzeczony zaprowadził narzeczoną do bramy przy ul. Siennej, bynajmniej nie w zamiarze ugoszczenia swej bogdanki wódką, lecz wydobycie od niej większej sumy pieniędzy. Lecz niestety spotkał się on z energicznym protestem, którego zbytnio nie biorąc do serca, odebrał Kmieciowej przemocą 50 zł. Policja zajęłą się tą sprawą, zaś sąd niebawem ją rozstrzygnie.

W.


Pożar od przewodu elektrycznego.

Wadliwie przeprowadzona instalacja elektryczna, może przyczynić się do poważnych strat, wskutek pożaru. W dniu onegdajszym w przewodach elektrycznych przeprowadnych [!] na dachu w domu Nr 8 przy ulicy Rusałkowskiej. Z tej przyczyny zapalił się dach, który zdołała uratować wezwana Straż Ogniowa, zapobiegając tem samem rozszerzeniu się pożaru.

W.

Głos Lubelski z 19 XI 1925 r. (Nr 318)

i-hate-facebook1

Leda i Twoim prezydentem Miasta Lublina!

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

Indyki na piątej wiorście szosy z Lublina do Piask

(m) Napad bandycki. Na szosie, wiodącej z Lublina do Piask Luterskich, na piątej wiorście od Lublina, w nocy z dnia siedemnastego na osiemnasty, dokonano napadu bandyckiego na Moszka Lichta, zamieszkałego w Lublinie przy ulicy Św.-Duskiej. Bandyci, w liczbie pięciu, uzbrojeni w broń palną i białą, zobaczywszy furmankę, jadącą z towarami w stronę Lublina, wstrzymali ją, poczem zażądali pieniędzy. Kiedy napadnięci Moszek Licht i furman zaczęli się usprawiedliwiać, że pieniędzy nie mają, napastnicy dotkliwie ich pobili i zabrali Moszkowi Lichtowi sto dziewięćdziesiąt pięć rubli rosyjskich, kilkanaście koron, marek i zegarek ze złota amerykańskiego, a furmanowi dwa ruble kopiejek pięćdziesiąt. Po dokonaniu rabunku napastnicy pod groźbą kazali czekać, a sami udali się w stronę Lublina.


 (m) Kradzieże. Stanisław Burzyński, zamieszkały przy ulicy Bychawskiej w domu Nr 25, zawiadomił wydział policyjny, że z komórki, po wyłamaniu drzwi skradziono indyka, kurę i kłódkę wartości na sumę rubli piętnaście.


(m) Ulica Jezuicka. Od pewnego czasu ulicę Jezuicką przestano oświetlać, wskutek czego osoby powracające z kinematografu „Panteon” wpadają w różne doły, w które ta ulica obfituje.

Głos Lubelski z 19 XI 2014 r. (Nr 321)

i-hate-facebook1

Post Navigation