Trzeźwe spojrzenie na nietrzeźwą sytuację

Popierajmy handel przemysł polski.   Groźny objaw. (Otrzymujemy od jednego z działaczów ludowych następujący artykuł). Niedołężna administracya austryacka nie umiała wytępić tajnej fabrykacyi wódki i zaraza ta szerzyła się po wsiach i miasteczkach naszych z przerażającą siłą. Pijaństwo wzmagało się do tego stopnia, że w niektórych miejscowościach dzieci przychodziły nietrzeźwe do szkoły. Z początkiem roku … Czytaj dalej Trzeźwe spojrzenie na nietrzeźwą sytuację

Plon samochodu numer 2003…

...Dnia 12 b. m. szofer prowadzący samochód wojskowy numer 2003 najechał w pędzie na zaprzęg Zająca Pawła i zabił mu konia. Właściciel konia ocalał cudem.  Żołnierz zabójcą. Dn. 9 b. m. we wsi Janiszów żołnierz urlopnik utrzymujący stosunek z mieszkanką, Janiszową Janiną Gołaszewską z nieznanych dotąd przyczyn zastrzelił ją z karabina. Orgje napadów bandyckich. Dnia 11 … Czytaj dalej Plon samochodu numer 2003…

Z przed laty 99-ciu śpargałków kilka

Z targów. Na targu za żelaznym mostem prawie stale zgarniają stróże wszelkie nieczystości, które nieraz wskutek nagromadzenia, dochodzą do większych rozmiarów, tworząc formalnie kopce. Furmanki, zajeżdżające na targ, z powrotem owe nieczystości roznoszą po niem. W dni deszczowe rozpływa się to po placu, tworząc prawie jedną kałużę błota, a towary które przekupnie trzymają na brukach … Czytaj dalej Z przed laty 99-ciu śpargałków kilka

Przyjazd Naczelnika Państwa. To już w ten piątek!

Baczność Sokoli! ROZKAZ. Wobec przyjazdu Naczelnika Państwa do Lublina wzywa się wszystkie Druhinie i Druhów, ażeby się stawili na mustrę we wtorek dnia 18-go; druhinie o g. 7-ej, druhowie o g. 8-ej wieczorem w Sali Sokoła (Gmach Dominikański II p.) Wydział Sokoła. Przyjazd Naczelnika Państwa. Komunikat Komitetu Przyjęcia Naczel. Państwa w sprawie podziału delegacji. Delegacje … Czytaj dalej Przyjazd Naczelnika Państwa. To już w ten piątek!