Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 17, 2014”

Trzeźwe spojrzenie na nietrzeźwą sytuację

Popierajmy handel

przemysł polski.


 

Groźny objaw.

(Otrzymujemy od jednego z działaczów ludowych następujący artykuł).

Niedołężna administracya austryacka nie umiała wytępić tajnej fabrykacyi wódki i zaraza ta szerzyła się po wsiach i miasteczkach naszych z przerażającą siłą. Pijaństwo wzmagało się do tego stopnia, że w niektórych miejscowościach dzieci przychodziły nietrzeźwe do szkoły. Z początkiem roku bieżącego zaczęli, urzędnicy straży skarbowej austryackiej, wykrywać tajne gorzelnie i skierowywali sprawy do Sądu Okręgowego.

Niestety Sąd Okręgowy z powodu nawału spraw, a nielicznego kompletu sędziów nie zdążył osądzić nawet 5 proc. tego rodzaju przestępców i włościanie myśląc, że pędzenie wódki nie podlega karze, znowu ze zdwojoną siłą zabrali się do tej czynności, czego dowodem jest chociażby to, że wszelkie ilości drożdży, przywożonych do sklepów wiejskich i w miasteczkach są natychmiast rozchwytywane.

Na ten groźny objaw powinno się zwrócić baczną uwagę. Pijaństwo jest strasznem w każdym czasie, a cóż dopiero w obecnej chwili! Wódka jest złą doradczynią i wszyscy dobrze wiedzą że „samogonka” w Rosyi doprowadzała do największych ekscesów.

Sądy powinny w pierwszym rzędzie sądzić takie sprawy, stosować na przestępców surowe kary, by raz przekonać społeczeństwo, że tajna fabrykacya wódki i w Wolnej Polsce jest też karaną, a wójci na zebraniach gminnych, sołtysi we wsiach a nawet na wiecach powinni przestrzegać ludność przed straszną wódczaną zmorą.

Wieśniak


Potrzebny  zaraz

♦♦ szklarz ♦♦

chrześcijanin. Wiadomość Związek Handlowy

– – – –   Stowarzyszeń Budowlanych   – – – –

KAPUCYŃSKA Nr 1


„Głos Lubelski” z 17 XI 1918 r. (Nr 316)

i-hate-facebook1

Plon samochodu numer 2003…

…Dnia 12 b. m. szofer prowadzący samochód wojskowy numer 2003 najechał w pędzie na zaprzęg Zająca Pawła i zabił mu konia. Właściciel konia ocalał cudem.


 Żołnierz zabójcą. Dn. 9 b. m. we wsi Janiszów żołnierz urlopnik utrzymujący stosunek z mieszkanką, Janiszową Janiną Gołaszewską z nieznanych dotąd przyczyn zastrzelił ją z karabina.


Orgje napadów bandyckich. Dnia 11 b. m. w nocy na wsi Czekanów napadli nieznani, uzbrojeni bandyci na dom Aleksandra Zawadzkiego a zrabowawszy mu 80000 mk. zbiegli nie pozostawiając po sobie żadnych śladów.

Dnia 10 b. m. napadli uzbrojeni bandyci na folwark Cześniki i zabrali na szkodę Posła Sochy 20,000 mk. 1500 kr. i kwit na 700 rb.

„Głos Lubelski” z 17 XI 1920 r. (Nr 309)

i-hate-facebook1

Ponadto(KOT) nie przynosi człowiekowi ulubionej kości do łóżka!

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Tego też mu brakuje. Porażka…

i-hate-facebook1

Z przed laty 99-ciu śpargałków kilka

Z targów. Na targu za żelaznym mostem prawie stale zgarniają stróże wszelkie nieczystości, które nieraz wskutek nagromadzenia, dochodzą do większych rozmiarów, tworząc formalnie kopce. Furmanki, zajeżdżające na targ, z powrotem owe nieczystości roznoszą po niem. W dni deszczowe rozpływa się to po placu, tworząc prawie jedną kałużę błota, a towary które przekupnie trzymają na brukach przesiąkają tym nieprzyjemnym aromatem. Również na tym samym targu za Magistratem, stoły kuchenne pozostawiają wiele do życzenia pod względem sanitarnym. Pożądanem jest, aby obecnie, kiedy powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę na hygienę, śmiecie z placów targowych stale wywożono, a przekupniom nakazano towary trzymać na miejscach wzniesionych, jak również ochraniać stoły kuchenne od wszelkich opadów.


Fałszywa waga. Małka Wolkam i Hane Elegant, zostały pociągnięte do odpowiedzialności za używanie złej wagi jak również ciężarka.


Zwłoki podrzutka. Wczoraj 16 b. m. znaleziono rano zwłoki dziecka płci żeńskiej na ul. Początkowskiej pod parkanem. Dziecko było zawinięte w białą chustę i worek , oprócz tego przy dziecku była umieszczona kartka z napisem żydowskim: „Niemogąc dać środków do życia biednej dziecinie, polecam ją opiece Bożej.” Zwłoki dziecka znajdują się w żydowskim prosektoryum.


Zbieg. Ze szpitala Jana Bożego (Bonifratrów) doniesiono, że uciekł chory nazwiskiem Stanisław Mitura lat 32. Na wierzchu ubrania nosił różaniec. Jeżeli kto zauważył takiego osobnika, zechce zawiadomić kancelaryę tego szpitala lub władze policyjne.


Kradzież bielizny. Mojżesz Grimberg, zamieszkały przy ulicy Szerokiej, zawiadomił wydział policyjny, że skradziono mu w tych dniach ze strychu bieliznę (razem 100 sztuk). Bielizna była wyznaczona następującymi literami, M. G., S. G., W. G. i B. Z.


Aresztowania. Wczoraj i onegdaj policya wojskowa aresztowała następujących podejrzanych ludzi: Lejzora Chudego, Józefa Cenkalskiego, Maryana Frąka, Ignacego Kozaka i Czesława Kłosowskiego, należących do spółki przy kradzieży na szkodę kupca Eljasza Lewinsztejna, Targowa Nr 4, którzy z zamkniętej piwnicy skradli cztery skrzynki cukru, i dwie beczki smaru do wozów, razem wartości 360 koron. Z tego odebrano tylko jedną skrzynkę cukru, ponieważ sprawcy zdążyli resztę sprzedać. Wszystkich tych wyżej wymienionych osadzono w areszcie policyjnym.

„Głos Lubelski” z 17 XI 1915 r. (Nr 319)

i-hate-facebook1

 

Przyjazd Naczelnika Państwa. To już w ten piątek!

Baczność Sokoli!

ROZKAZ.

Wobec przyjazdu Naczelnika Państwa do Lublina wzywa się wszystkie Druhinie i Druhów, ażeby się stawili na mustrę we wtorek dnia 18-go; druhinie o g. 7-ej, druhowie o g. 8-ej wieczorem w Sali Sokoła (Gmach Dominikański II p.)

Wydział Sokoła.


Przyjazd Naczelnika Państwa.

Komunikat Komitetu Przyjęcia Naczel. Państwa

w sprawie podziału delegacji.

Delegacje biorące udział w uroczystościach w Katedrze z powodów technicznej niemożliwości przewiezienia ich na czas do Obozu Zachodniego nie będą mogły wziąść udziału w uroczystościach wojskowych w Obozie Zachodnim. Dlatego prosimy wziąść to pod uwagę przy zgłoszeniach i podzielić uczestników delegacji na dwie partje. To samo tyczy się Rautu i Przedstawienia uroczystego w Teatrze Wielkim, które odbędą się mniej więcej równocześnie.

Komitet Przyjęcia

Naczelnika Państwa


Komunikat Komitetu Przyjęcia Naczel. Państwa

w sprawie pojazdów dla Delegacji.

Dostęp pojazdów tak na dworzec jak i do Obozu Zachodniego będzie ograniczonym ze względu na brak miejsca. Celem utrzymania porządku Komitet wyda równocześnie z biletami na dworzec i do Obozu Zachodniego dla pojazdów po trzy numery, które woźnica winien umieścić po obu stronach pojazdu a małą oznakę z przodu na najwyższym guziku ubrania. Pojazdy delegacji pozamiejskich udających się do Obozu Zachodniego winny się kolejno ustawić wzdłuż ulicy Bernardyńskiej.

Komitet Przyjęcia

Naczelnika Państwa


Rada Rzemieślnicza Okręgowa

wzywa wszystkich majstrów i czeladzi, aby licznie przybyli na plac katedralny w piątek o godzinie 8 rano w celu powitania Naczelnika Rzeczpospolitej.


HERBATA! CUKIER!

„HERBACYT”

20 fenigów pastylka zastępuje

w zupełności szklankę

wybornej osłodzonej

herbaty z cytryną

Żądać wszędzie.

Sprzedaż hurtowa u

General. przedstawiciel. „K O T W I C A”.

Warszawa, Marszałkowska 63 Telef. 244-16.

Reklama to pieniądz.


„Głos Lubelski” z 17 XI 1919 r.  (Nr 289)i-hate-facebook1

Post Navigation