Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 14, 2014”

Sprzedaje się podróżny…

…płaszcz na baranach Dolna P. Maryi 25 m 15.


Kary administracyjne. (o) Komendant policji m. Lublina nałożył w czasie od dnia 1go do 9go listopada następujące kary: 1) Za kupczenie w godzinach niedozwolonych na zapłacenie ogółem 935 koron, a Sarę Mandelbaum i Marjannę Introligator po 2 dni aresztu. 2) Za przekroczenie przepisów saniatarnych – 1275 kor., a Symchę Gapel i Zajer Rotiuda po 2 dni aresztu, Cyrla Bruksztejna, Syma Rozenbauma, Szejwe Libster po 5 dni aresztu. 3) Za przekroczenie przepisów meldunkowych – 75 kor. 4) za wypożyczenie roweru jeźdźcowi bez legitymacji – 50 koron. 5) za handel uliczny owocami – 50 kor. 6) za odmówienie jazdy dorożkarza Joska Ofszlaka na 1 dzień aresztu.


Skutki ślizgawicy. (o) We środę przechodząca przez ulicę Dolną Panny Marji 76-letnia  Antonina Samborska, zamieszkała przy tejże ulicy, wskutek wyślizganego trotuaru upadła tak nieszczęśliwie, iż rozbiła sobie czaszkę, jak również odniosła ciężkie obrażenia ciała. Zawezwany lekarz Pogotowia Ratunkowego udzielił jej pierwszej pomocy.


Z tajemnic klatek schodowych. (o) Od kilku lat, to jest od byłej pamięci okupacji zakorzenił się u nas zwyczaj, że klatki schodowe są zupełnie nie oświetlane za wyjątkiem domów, w których jest zaprowadzona instalacja elektryczna (o ile elektrotechnicy nie strejkują). Ta oszczędność właścicieli domów, narażająca mieszkańców miasta na rozmaite „przyjemności” jest tem trudniejsza do zrozumienia, że Wydział Aprowizacyjny wydaje właścicielom domów specjalne kwity na oświetlenie schodów. Należałoby raz zerwać z tą szkodliwą pozostałością z czasów okupacji stanowczo i radykalnie.


Fuzja i gitara do sprzedania. Namiestnikowska 4 Gwardak (Rządca domu.)

„Głos Lubelski”  z 14 XI 1919 r. (Nr 285)

i-hate-facebook1

Bolesna tajemnica paznokci rozwiązana! Wiemy, kto za to odpowiada!

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

Precz!…

… z pastami niewiadomej fabrykacyi,

które niszczą tak drogie obuwie.

Żądajcie tylko pastę do obuwia

„ECHO”

która nie niszczy obuwia, daje trwały i piękny połysk

wyrób polski – żądać wszędzie.

E. Szachnowski i J. Balcer

Lublin, Zamojska Nr 16, róg Przemysłowej.

 

Brak drobnej zdawkowej monety. W handlu na rynku lubelskim daje się dotkliwie odczuwać brak dwudziesto i dziesięcio halerzówek. W drobnym handlu brak tych monet paraliżuje sprzedaż.

Właściciele sklepów wydają resztę klijenteli cukierkami, lub innemi mało wartościowemi zupełnie zbytecznemi dla nabywców rzeczami.


NA KRESACH KRWAWY OGIEŃ SIĘ PALI!…
Na kresach krwawy ogień się pali
A krzyk rozpaczny w wschodniej oddali
Do Cię narodzie śle głos: Do broni!
Do broni Polsko! Moc Twa osłoni
I wesprze naszych, co ducha w szaniec
Posławszy
Z serdecznej krwi splatają różaniec
Nadludzkiej dla Cię ofiary, Polsko!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niech się rozpalą, rozżarzą serca
By zadrżał podły wróg przeniewierca,
Co starca morduje, kobiety i dzieci!
Polsko, ach Polsko, do Ciebie leci
Głos kresów, Lwowa, nowej Golgoty!
Hej orla dusza na nowe loty
Niech się obudzi!
Na pomoc, do Broni!
BOLESŁAW EUSTACHIEWICZ

„Głos Lubelski” z 14 XI 1918 r. (Nr 313)

i-hate-facebook1

 

Post Navigation