Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the day “Listopad 16, 2014”

My nie zalewamy! Kaloszy.

SPECJALISTA

od zalewania kaloszy, poleca się do wszelkich

gumowych wyrobów. Robota solidna i trwała.

Ulica Krakowskie Przedm. N. r. 34, obok kina

„Polonja” w podwórzu.


 

Znalezienie trupa i sensacje „Dnia Polski!” (c) W Nr 276 „Głosu Lub.” z dnia 4-go b. m. podaliśmy wzmiankę o znalezieniu trupa niewiadomego nazwiska w kolonji Czechówka. Obecnie komunikujemy, iż denatem jest 36 letni Władysław Parys, zamieszkały przy ul. Foksal 2.

Informację naszę z przed 11 dni podał we wczorajszym numerze „Dzień Polski” jako „najświeższą” sensacyjną wiadomość z niezgodnym z prawdą uzupełnieniem, że „zwłoki denata znaleziono w jednym z domów gry za szafą”.


Na ekranie. Wielka sensacja!!!

ŻYWA MUMJA

wspaniale inscenizowany dramat w 5-ciu

aktach, rozgrywający się na tle przepięknych

pejzażów ze słynnym artystą

włoskim TULIO CARMINATI w roli głównej


 

Początek o godzinie 4 1/2 po południu.


Złodzieje w mundurach wojskowych. (u) W piątek dn. 7 b. m. o godz. 7 wieczorem do jadącego furmanką przez ulicę Zamojską, mieszkańca osady Bychawa, M i c h a ł a D y s i a, podszedł jakiś osobnik w mundurze wojska polskiego z prośbą odwiezienia go do Wólki. Dyś na to się zgodził, prosił jednak wojskowego aby chwileczkę zaczekał, gdyż musi załatwić osobisty interes. Żołnierz ów jednak zabrał konie i pojechał w stronę stacji kolejowej, skąd miał zabrać porucznika, wybierającego się również do Wólki. Zanim Dyś doszedł do stacji, koni już nie było. Od stojącego tam żołnierza dowiedział się, że na furmankę siadło dwóch żołnierzy i jeden oficer i odjechali w stronę miasta.

Zawiadomiona o powyższem policja powiatowa obwodu lubelskiego wszczęła w tej sprawie dochodzenie.


Są do sprzedania skrzypce, kufry, samowary, oraz pies rasy mieszanej pokojowy nadzwyczaj czujny. Namiestnikowska 33 m. 9.

„Głos Lubelski” z 16 XI 1919 r. (Nr 288)

i-hate-facebook1

Przyjazd Naczelnika Państwa do Lublina. To już w najbliższy piątek!

Piłsudski dokonujący przeglądu oddziałów. Fotografował legionista Adam Dulęba. United States Library of Congress

Piłsudski dokonujący przeglądu oddziałów. Fotografował legionista Adam Dulęba.
United States Library of Congress

Przyjazd Naczelnika Państwa do Lublina.

Z Komitetu przyjęcia Naczelnika Państwa nadesłano nam następującą odezwę wraz z programem uroczystości:

OBYWATELE!

Radosną dzielimy się z Wami wieścią: w piątek dn. 21 b. m. przybywa do Lublina Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Józef Piłsudski.

Chwila ta, na którą z utęsknieniem czekali  Ojcowie nasi, o której marzyły pokolenia poprzednie, – nadeszła.

Witać będziemy pierwszego Obywatela Zjednoczonej Niepodległej Ojczyzny – witać go będziemy tem serdeczniej że z imieniem jego splotły się najdonioślejsze momenty doby obecnej.

W gorącem, serdecznem powitaniu żaden stan ubiedz się nie da.

Pobyt Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego tym wspanialej wypadnie, im składniej poszczególne grupy uczestniczące w powitaniu współdziałać będą.

W tym celu Prezydjum miasta zwróciło się do reprezentantów organizacji społecznych, aby porozumieć się wspólnie co do najgodniejszego przyjęcia pierwszego Obywatela i żołnierza Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wybrany został Komitet który czynności swe rozpoczął. Ułożony tymczasowy porządek uroczystości, który może uledz jednakże zmianom na życzenie Adjutantury Naczelnika Państwa.

Tymczasowy program uroczystości: w dn. 21 b. m. 9.30 rano powitanie na dworcu. Raport wojskowy. Powitanie Naczelnika Państwa imieniem miasta i delegacji miejskiej.

Po krótkim spożyciu śniadania w sali restauracyjnej dworca o godzinie 10.30 nastąpi przejazd Naczelnika Państwa do miasta po przez szpalery wojska, szkół, cechów, delegacji i t. d.

Po drodze u zbiegu ulic Bernardyńskiej i Zamojskiej powitają Naczelnika Państwa delegaci Ziemi Lubelskiej, Podlaskiej i Wołynia reprezentowane przez delegacje Sejmików Centralnego Towarzystwa Rolniczego, Kółek włościańskich i t. d., przy osobno wzniesionej w tym celu bramie.

O godz. 11 ej nastąpi powitanie Naczelnika Państwa w Katedrze przez biskupa i duchowieństwo z współudziałem wszystkich delegacji.

W czasie nabożeństwa szpalery ustawione od dworca do katedry przejdą aż do obozu zachodniego ustawiając się ponownie od katedry do obozu zachodniego.

O godz. 11.30 Naczelnik z Katedry uda się wprost do obozu zachodniego pomiędzy nowoutworzonemi szpalerami gdzie nastąpi przegląd wojska, defilada wojsk, oraz zwiedzenie koszar. Poczem Naczelnik Państwa uda się do pałacu Radziwiłłowskiego, gdzie zamieszka.

O godz. 1 do godz. 2 czas pozostawiono do dyspozycji Naczelnika Państwa  celem umożliwienia Jemu odwiedzenia Uniwersytetu Lubelskiego.

Od  2 do 4 ej przewidywane jest śniadanie w Centralnym Dowództwie Okręgowym z współudziałem reprezentacji cywilnej.

Od godz. 4 do 5 zostawiono do dyspozycji Naczelnika Państwa.

O godz. 5 do 7 przyjęcie delegacji.

Od godz. 7 do 8 i pół zostawiono dyspozycji Naczelnika Państwa.

Od godz. 9 i pół do 10 ej odbędzie się raut  i uroczyste przedstawienie w gmachu Teatru Wielkiego.

O godz. 10-ej uroczysty obiad w Ratuszu.

Wyjazd Naczelnika Państwa nastąpi po godz. 12 ej.

W celu składnego przeprowadzenia tego programu Komitet przyjęcia Naczelnika Państwa wyznaczył następujące poszczególne sekcje:

1) Prezydjum obejmujące zgłoszenia delegacji objął prezydent Szczepański, biuro mieści się w Magistracie pokój Nr 25 od godz. 6 ej do 7 ej wieczorem.

2) Sekretarjat dr. Władysław Hedinger, biuro Magistratu pokój Nr 18-19 od god. 11 do 2 ej.

3) Policja, porządek na ulicach, szpalery i t. d. p. Feliks Moskalewski, biuro ul. Kościuszki 10 od godz. 9 do 11 rano.

4) Uroczystości w Katedrze ks. Cyraski, biuro Królewska 12 m. 8 od g. 11 do 1-ej.

5) Wojsko – major Zagrodzki, biuro Dowództwo Okręgu Generaln.

6) Komisja kwaterunkowa dla delegacji wiejskich hr. Rostworowski i Wiesław Czermiński, biuro Szpitalna 16 m. 2 od godz. 10 do 1 ej.

7) Banderja p. Wacław Niwiński, biuro Szpitalna 16 m. 2 od godz. 9 do 2 ej.

8) Widowiska i dekoracje miasta ks. Cyraski, biuro Magistrat pokój nr 81 od g. 6 do 7 ej.

9) Komisja gospodarcza (raut i obiad w Ratuszu) p. vice. prezydent Dylewski, p. przewodniczący Rady Miejskiej Turczynowicz i przewodniczący Sejmiku Lubelskiego p. Zawadzki , biuro Magistrat pokój Nr 25 od g. 6 do 7 ej.

Termin zgłaszania delegacji i życzeń z miasta ostateczny naznaczono do wtorku dn. 18 go b. m. dla delegacji zamiejscowych do dnia 19 go b. m.

Komitet przyjęcia Naczelnika Państwa.

Przewodniczący

podp. Szczepański

Prezydent miasta.

„Głos Lubelski” z 16 XI 1919 r. (Nr 288)i-hate-facebook1

16 XI 2014 – WAŻNY DZIEŃ – 16 XI 2014!!!

Dziś okaże się

czy będziesz miał

ś w i e ż e

GREJPFRUTY

do jedzenia

Czerwone,

ja już byłem.

Kupiłem!

A Ty?


Gabinet ostrzega, że wychodzenie dziś z domu w jakimkolwiek innym celu, uskutecznia się jedynie na wyłączną odpowiedzialność publiczności wychodzącej.

i-hate-facebook1
„Gabinet Osobliwości” z 16.XI.2014 r.

Beczka (nie do) śmiechu

Przewodnik Katolicki 1935, nr 27. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Przewodnik Katolicki 1935, nr 29.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

i-hate-facebook1

Wróżka powróciła…

…zamieszkała ulica Namiestnikowska Nr. 20 m. 9, parter.


Masowe rewizye. W dniu 15 listopada r. b. od godz. 5-ej rano Milicya Miejska, członkowie Straży Bezpieczeństwa Publicznego, oraz członkowie Milicyi Ludowej, przeprowadzili na przedmieściach Bronowice, Dziesiąta i Kośminek masowe rewizye w domach prywatnych. Rewizye wypadły naogół pomyślnie. W niektórych domach znaleziono karabiny, amunicję oraz wiele zrabowanych z magazynów wojskowych rzeczy, jak ubrania, bieliznę i obuwie. Osoby, u których znaleziono wojskowe przedmioty zostały pociągnięte do odpowiedzialności, za przywłaszczenie państwowej własności. Przy tej sposobności agentom Wydziału Śledczego M. M. udało się schwytać kilku od dawna poszukiwanych przestępców, zbiegłych z więzienia, oraz kilku innych podejrzanych osobników.


Marmeladę

jabłkową skoncentrowaną

Miód sztuczny

poleca Fabryka Przetworów Owocowych

Lubelskiego Biura Handlowego

Sprzedaż hurtowa w Biurze,

Krak.- Przedmieście Nr 62,

sprzedaż detaliczna w składzie towarów kolonialnych

Z. ROMANOWSKIEGO

Krakowskie Przedmieście róg Kościuszki

Strzały w nocy na ulicach miasta. Mieszkańcy niektórych dzielnic miasta np. Piask i Kalinowszczyzny są zaniepokojeni ciągłemi strzałami w nocy. Jak zostało stwierdzone, strzały te pochodzą od patrolujących w porze nocnej żołnierzy polskich, którzy z niewiadomej przyczyny strzelają w górę. Dobrze by się stało, aby władze wojskowe, Str. B. P. i M. M. dały surowy nakaz szeregowcom, aby zaprzestali bezcelowej strzelaniny.


Wieśniacy nie chcą sprzedawać artykułów spożywczych żydom. Na targach miejskich można od pewnego czasu zauważyć między włościaństwem charakterystyczny objaw. Oto nie chcą oni sprzedawać swoich artykułów spożywczych żydom, odpędzają ich od furmanek – zbywając towar swój jedynie chrześcijanom.


Chłopiec

umiejący czytać i pisać

potrzebny

do Administracyi „Głosu

Lubelskiego”

„Głos Lubelski” z 16 XI 1918 r. (Nr 315)

i-hate-facebook1

Post Navigation