Szwedzka gimnastyka dla miejskiego urzędnika!

"Birżewyja Wiedomosti" mają codziennie nietylko informacje nietylko z najpoważniejszych źródeł (iz wysokogo aftoritielnawo istocznika), nietylko korespondują z najwyższymi przedstawicielami świata (Listy otwarte p. Vota do cesarza Wilhelma), ale mają również zawsze dokładne wiadomości historyczne i etnograficzne. Niedawno p. Curie-Skłodowka otrzymała od "Birż. Wiedomosti" nową tinomenklaturę: Rosjanka-pochodzenia polskiego (russkaja-polka po krowi). W ostatniej zaś chwili dowiedzieliśmy … Czytaj dalej Szwedzka gimnastyka dla miejskiego urzędnika!