POŚCIĆ? (NIE) Z GABINETEM: Ináczey.

Osmdziesiąta czwarta. [Kápłon] Ináczey. W Ley Octu, Cukru Rozenkow oboyga, Pieprzu, Imbieru, Cynámonu, przywárz, á dáy ná stoł. COMPENDIUM FERCULORUM ALBO ZEBRANIE POTRAW Przez Urodzonego STANISŁAWA CZERNIECKIEGO I. K. Mci SEKRETARZA A iaśnie Wielmożnego I. Mci. Pana. ALEXANDRA MICHAŁA Hrabie na Wiśniczu y Jarosławiu LUBOMIRSKEGO, Woiewody, Sandomirskiego, Zatorskiego, Lubaczewskiego, Ryckiego. &c. &c. Starosty. KUCHMISTRZA. Ad … Czytaj dalej POŚCIĆ? (NIE) Z GABINETEM: Ináczey.

Niebywałe poświęcenie redaktora czyli jak to dawniej bywało…

(r) Brak pietyzmu. Przykry widok uderza w oczy przechodzącego Krakowskim Przedmieściem obok ulicy Cmentarnej. Na rogu tych ulic znajduje się krzyż, jeżeli takie miano można dać staremu słupowi skrzywionemu. Jednak krzyżyk metalowy na wierzchu owego słupa i figurka Chrystusa wisząca krzywo na jednym gwoździu wskazują na to, że był to krzyż postawiony przez jakąś pobożną … Czytaj dalej Niebywałe poświęcenie redaktora czyli jak to dawniej bywało…