Strzeżcie się kościarki z pogrzebaczem!

Uwadze Komisyi Sanitarnej. Kilkakrotnie już poruszaną była na szpaltach pism lubelskich kwestya wywożenia śmieci i odpadków miejskich. Pomimo wyznaczenia na ten cel miejsc odpowiednich przez władze policyjne, pomimo groźby odpowiedzialności - "składy hurtowe" śmieci pozostały podawnemu w śródmieściu. Tak np. przy zbiegu ulic Szopena i Cmentarnej z ul. Namiestnikowską istnieje ogromny śmietnik, który stale jest … Czytaj dalej Strzeżcie się kościarki z pogrzebaczem!