„Wielki Lublin”. Projekty co do poszczególnych dzielnic. CZĘŚĆ II

T a r g   n a   p l a c u   B y c h a w s k i m   jest tymczasowy. W niedalekiej przyszłości przeniesiony zostanie na inne, specjalnie wyznaczone do tego miejsce. D w o r z e c   k o l e j o w y   umieszczony został w punkcie nieodpowiednim. … Czytaj dalej „Wielki Lublin”. Projekty co do poszczególnych dzielnic. CZĘŚĆ II

Leszczyńskiego – 1925, Wesoła – 2015. Czy będzie 2025?

  Pod adresem Magistratu. Od mieszkańców ulicy Króla Leszczyńskiego otrzymaliśmy następujące wymowne skargi pod adresem Magistratu: Na skutek niejednokrotnych wzmianek w prasie, Magistrat miasta Lublina zaprowadził światło na ulicy Szopena, Przemysłowej i t. d. Pod tym względem pokrzywdzona jest ulica Króla Leszczyńskiego. Kiedy ulica ta wraz z przedmieściem Wieniawą tertorjalnie przynależną była do gminy Konopnica, … Czytaj dalej Leszczyńskiego – 1925, Wesoła – 2015. Czy będzie 2025?