Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the tag “Kurjer”

Trzymajcie się mocno za… łebki

1

Z kraju.

Zapałki drożeją. Zjednoczenie fabryk zapałek przygotowywane energicznie od dłuższego czasu, zbliża się do urzeczywistnienia. Tymczasem cena zapałek już podskoczyła, ponieważ konkurencja już osłabła.


H. O. Garlikowska

MISTERJUM

opowieść erotyczna

Warszawa, E. Wende i S-ka, 1909, str. 274.

Doprawdy, przeczytawszy opowieść erotyczną (dlaczego wprost nie pornograficzną) pani Orlicz-Garlikowskiej p. t. „Misterjum” trudno sobie zdać sprawę, czy więcej się dziwić należy bezczelności „powieściopisarek” tego typu, czy też brakowi kulturty artystycznej czytelników, którzy przecież muszą takie elukubracje chętnie czytać, skoro działalność twórcza wymienionej autorki nie tylko nie zmniejsza się, lecz przeciwnie rozwija wciąż w czasie i przestrzeni. Już oto piąte dzieło pani Orlicz-Garlikowskiej mamy przed sobą – i jakie dzieło! Doskonały artykuł Leo Belmonta (patrz Nr 32 i 33 „Wolnego Słowa”), który szczerze radzę wszystkim czytelnikom „Kurjera” przeczytać zwalnia mnie od konieczności szczegółowego rozbioru dziejów flirtu i romansu pani Lilith z panem Adą: zaznaczyć tylko muszę, że na książce tej możnaby pouczać maluczkich , jak nie należy pisać po polsku; już nie żądam od autorki „Misterjum” własnego sposobu myślenia – to byłoby żądanie stanowczo wygórowane, ale gdyby choć język, zwroty, wogóle sposób wyrażania się jej był możliwy, nieodrażający… nadarmo. Pani Orlicz-Garlikowskiej pozostaje uczynić tylko jedno – przestać pisać, nic ponadto.


Telegramy

SPRAWA MASONÓW

Petersburg, 30 grudnia. Naczelnik miasta skazał redaktora dziennika „Wieczer” na 500 rubli kary za podanie wiadomości o legalizacji masonów. Wiadomość jest fałszywa.

Kurjer z 31 XII 1908 r. (Nr 299)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Dzieje się! Zaczęły się ruchy. Ale dlaczego w Wigilię?

1 2


Z Lublina i gub. Lubelskiej.

Lubelski oddział Związku Równouprawnienia kobiet zaczyna powoli ruszać się.

(…)

Przed świętami. Czynności w biurach kolejowych ustają przed świętami. Dziś ekespedycje towarowe zawieszają pracę o godz. 12 w południe i będą nieczynne przez cały pierwszy dzień świąt, w drugi zaś dzień biura ekspedycji otwarte będą od południa, jak w zwykłą niedzielę. Inne wydziały zaprzestają pracy we czwartek w południe i będą nieczynne do poniedziałku.

Kurjer z 24 XII 1908 r. (Nr 295)

Materiały ilustracyjne z Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Uwaga! Nowe godziny otwarcia Biblioteki im. H. Łopacińskiego w okresie świątecznym!

Bibljoteka im. Hier. Łopacińskiego. Czytelnia bibljoteki będzie z powodu świąt Bożego Narodzenia nieczynną od d. 23 grudnia r. b. do dnia 2 stycznia r. 1909 włącznie.


Ofiara dla biednych dzieci. Jadziunia i Wandusia L. – 1 rb.

CZAS_1490c_1908_nr294_0001

Inwestycje miejskie. „Ziemia Lubelska” pisze, że istnieje projekt gruntownego uporządkowania i upiększenia skweru przed gmachem rządu gubernialnego w naszym mieście. Według rzeczonego projektu cały skwer ma być otoczony ozdobnym ogrodzeniem żelaznym, naokoło skweru ułożony ma być trotuar, w tych zaś miejscach, gdzie obecnie znajduje się szosa, ma być ułożony bruk klinkierowy, nadto skwer ma być przyozdobiony fontanną.

Kurjer z 23 XII 1908 r. (Nr 294)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Wierzymy, że buciki lepsze od rymów…

1
W grodzie naszym na ulicy
Tak zwanej „Królewskiej”
Ma magazyn swój z obuwiem
Słynny szewc „Kwietniewski”
O wyrobach kunsztu jego
Słychać na wsze strony
I magazyn jego ciągle
Bywa oblężony.
Gdy „Kwietniewski” bucik zrobi
Poznasz wśród tysiąca;
Taka na nim skórka miękka
I tak dziwnie lśniąca.
Gdy chcesz zgrabną nóżką olśnić
Chłopaczka jakiego,
Radzę-ć budzik, czytelniczko,
Bierz u „Kwietniewskiego”.
Gdy posłuchasz mojej rady
Słowem ręczyć mogę,
Że ci bucik do małżeństwa
Utoruje drogę.

Święta w banku państwa. Wobec zbliżających się świąt, Bank państwa ogłasza, iż w kantorze Banku i w kasie oszczędności czynności będą zawieszone w dniach: 25-ym, 26-ym i 27-ym b. m. oraz w d. 1-ym, 3-im, 6-ym, 7-ym, 8-ym, 10-ym i 14-ym stycznia.

Oprócz tego główna kasa oszczędności i jej oddziały, wobec zamykania rachunków rocznych, będą nieczynne od d. 6-go do 15-go stycznia.


W niedzielę na odczycie

w resursie został zgubiony kołnierzyk
czarny barankowy. Łaskawy znalazca raczy go
złożyć w redakcji „Kurjera”.

2Kurjer z 22 XII 1908 r. (Nr 293)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Z dziejów (nie)parlamentarnych…

Zabójstwo. Dnia 18 b. m. o godz. 6 wieczorem na szosie do wsi Dziesiąta w odległości 3 wiorst od Lublina zabity został włościanin z Dziesiątej Józef Górny.

Zabójstwo dokonane zostało za pomocą jakiegoś tępego narzędzia – kamienia lub pałki. Razy były zadawane w głowę i tak silne, że mózg wytrysnął na wierzch, a cała głowa i twarz zmasakrowane do niepoznania.

Górny wracał z Lublina na furmance sąsiada swego Michała Małka, na którego pada podejrzenie o zabójstwo, tymbardziej, że obaj sąsiedzi byli ze sobą od 2 lat w bardzo złych stosunkach.

1

[K]ĄCIK HUMORYSTYCZNY

Posłowie nasi w Dumie, pobierając dziesięć czy więcej rubli dziennie, dowodzą tym sposobem prawdziwości zasady, że „milczenie jest złotem”.

Kurjer z 20 XII 1908 r. (Nr 292)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

A przecież idą Święta…

Tablice pamiątkowe. Na skutek starań Tow. ochrony zabytków gen, – gubernator warszawski zezwolił na umieszczenie w ścianach odpowiednich domów w Lublinie dwuch tablic pamiątkowych na cześć dwuch lublinian a mianowicie: 1) poety Wincentego Pola z napisem: „W tym domu urodził się 1807 roku Wincenty Pol, autor „Pieśni o ziemi naszej”, i 2) satyryka Sebastiana Klonowicza z napisem „Dom ongi Sebastjana Klonowicza, Acerna poety, autora Flisaków”.

Tablice te umieszczone zostaną: pierwsza na ścianie domu Nr 111 przy ul. Grodzkiej, własność p. Giwerca, a druga na domu Nr 2 w Rynku, własności spadkobierców Surzyckich.

CZAS_1490c_1908_nr291_0001

Wypadek z bronią. Dnia 17 b. m. o godz. 11 rano w kolonji Czechówka do domu Fr. Kryszki przyszedł 30 letni Feliks Górny, narzeczony córki gospodarza Natalji. Górny przyniósł ze sobą dubeltówkę myśliwską i dla zabawy zaczął strzelać ślepymi nabojami. Następnie podał strzelbę narzeczonej, prosząc by strzeliła sama. Gdy nieświadoma obchodzenia się z bronią kobieta pociągnęła za kurek traf nieszczęśliwy chciał, aby odpowiednia lufa była nabita zajęczym śrutem. Cały nabój trafił Górnego, który zachęcając narzeczoną do strzału stanął naprzeciw otworu lufy, w oko i położył go trupem na miejscu. Ślub Górnego miał się odbyć po Bożym Narodzeniu, a zapowiedzi już wyszły.


Napad bandycki. Dnia 17 b. m. o godz. 10 wieczorem kilku bandytów dokonało napadu na lokal zarządu cukrowni „Garbów”. Napastnicy uzbrojeni byli w rewolwery. Szczegółów brak.

Kurjer z 19 XII 1908 r. (Nr 291)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Zapraszamy do reklamy!

213Kurjer z 18 XII 1908 r. (Nr 290)

Materiały ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Chyba jednak nie słodziła herbaty…

CZAS_1490c_1908_nr289_0001

Drożyzna sklepów. Do jakich rozmiarów dochodzi podrożenie sklepów w Lublinie może posłużyć fakt wynajęcia sklepu w domu kościoła św. Ducha. Znany sklep p. Kalickiego dzierżawiącego od kilkunastu lat mieszkanie organisty kosztował dotychczas 550 rb., obecnie po zainstalowaniu się nowego rektora, ma kosztować rocznie 1200 rb. Dotychczasowy właścicel musiał, oczywiście ustąpić, a nowym lokatorem będzie ktoś więcej dający. Podobno nawet obecny rektor nie chce dać kilkoletniego kontraktu, zamierzając, prawdopodobnie, po roku znowu podwyższyć komorne. Zupełnie jak inni śmiertelnicy, nasi poczciwi kamienicznicy.

Komorne podwyższają i w innych miastach, ale tam choć częściowe usprawiedliwienie znajdujemy w kosztorysach meljoracyjnych, u nas zaś wystarczy, by jeden właściciel „dusz” lokatorskich ustąpił swój monopol na obdzieranie drugiemu, a wówczas podrożenie mieszkań jest pewne. Ba, jak widzimy, wystarczy, ażeby jeden gospodarz kościoła został zastąpiony przez drugiego, a nic już nie uratuje lokatorów przykościelnych domów, nie posiadających, żadnej stosownej ziemskiej opieki od podwójnej opłaty za mieszkanie.


Pożar. Wczoraj o godzinie 7 wieczorem w majątku Tatary pod Lublinem należącym do p. Władysława Grafa z niewiadomych przyczyn spaliła się sterta zboża. Przybyła straż ogniowa miejska zapobiegła rozszerzeniu się pożaru i ugasiła ogień. Straty wynoszą około 1000 rubli.


Bogata żebraczka. Łódzka gmina żydowska poszukuje za pośrednictwem gazet żydowskich spadkobierców po żebraczce Gitli Lei Bidermanowej, która do ostatniej chwili chodziła po prośbie. Po śmierci żebraczki znaleziono u niej w mieszkaniu kilka weksli dyskontowych na sumę 1,300 rb. książeczkę z Banku Państwa na 560 rb. i dwie książeczki kas oszczędności. Znaleziono także około 15 funtów cukru, którego nazbierała kawałkami po domach.

CZAS_1490c_1908_nr289_0004

Kurjer z 17 XII 1908 r. (Nr 69)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lubline
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Dedykowane Bolesławowi Prusowi…

12Kurjer z 16 XII 19o8 r. (Nr 288)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1 Polub Gabinet na Facebooku!

Czego to się nie robi dla ciepłego pokoju przy familji…

12 3Kurjer z 15 X 1998 r.  (Nr 287)

Ilustracje z Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie

i-hate-facebook1

Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation