(…) …co za związek może być między Lublinem a postępem?

Od sztuk pięknych chciałem przejść do niepięknych, ale takich ani w Warszawie, ani na prowincji nie znajduję. Możnaż to bowiem nazwać sztuką niepiękną, że ci lublinianie, którzy na odczycie O piękności form ciała ludzkiego najzapalczywiej klaskali, dziś najzapalczywiej przeciw niemu występują, dlatego że poświęcono na nim parę ustępów teorii przemiany gatunków? Ależ panowie, zastanówcie się! Prelegent zrobił … Czytaj dalej (…) …co za związek może być między Lublinem a postępem?