Pan Prezydent pozwoli? Lublin miastem alkoholi?

W Łodzi. (...) Niemcy wezwali na podstawie listy proskrypcyjnej kilku Polaków i żydów, częściowo z kół fabrykantów i inteligencyi i powiesili ich na balkonach ich własnych domów za to, że dawali pomoc Rosyanom. (...) (j) Fałszywa pogłoska. W dniu przedwczorajszym rozpuszczoną została pogłoska, iż główny skład monopolowy sprzedawać będzie wódkę. W dniu tym nazjeżdżało się…

O okrutnym traktowaniu jeńców rosyjskich w Polsce. Zaprzeczenie i ryby.

(j) Nowy iluzjon. Dowiadujemy się, iż w tych dniach p. Szymon Dąbrowski, były kasyer Teatru Wielkiego, otwiera na swoje ryzyko przy ul. Krak. Przedm. nowy iluzyon p. n. "Bristol". Zakładanie u nas w obecnych czasach nowych przedsiębiorstw świadczy, iż życie w Lublinie powraca do trybu normalnego. Zaprzeczenie. Z powodu notatki wczorajszej o pokaleczeniu Leokadii Sz. zgłosił się do…

O wyższości niemieckiej kultury nad buractwem polskim oraz porady z Kalisza dla Nowego Pana Prezydenta

Ofiara barbarzyństwa. "Warszawskaja Myśl." opisuje następujące zdarzenie we wsi Kilniki w pow. wierzbołowskim, w gub. suwalskiej: "Włościanie miejscowi - opowiada podporucznik M. - zaprowadzili mnie do chaty 56-letniego, Józefa Binderowicza. Gospodarz leżał na pryczy, ciało jego wstrząsały drgawki przedśmiertne. Córki jego w milczeniu poprowadziły mnie do nieszczęsnego i otworzyły palcami jego usta. Zajrzałem w jamę…

Krótkie przypomnienie o tym, że…

... 20 sierpnia 1794 roku wybuchło I Powstanie Wielkopolskie - czyli wielkopolski epizod Insurekcji Kościuszkowskiej. Warto nadmienić, że w jego trakcie sławę zyskał generał Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), który najpierw brał udział w obronie Warszawy, a następnie został przez Kościuszkę wysłany do Wielkopolski. I chociaż powstanie zostało przez Prusaków stłumione, jednak sam Dąbrowski zyskał popularność, która pomogła mu w…

Polskie Termopile.

17 sierpnia 1920 roku Pierwsza Konna Armia Siemiona Budionnego dotarła do wsi Zadwórze leżącej 33 kilometry od Lwowa. Pozbawione polskich żołnierzy miasto (zaangażowanych w obronę Warszawy przed głównymi siłami Armii Czerwonej) wydawało się łatwą zdobyczą dla sowieckich najeźdźców. Jednak w pobliżu Zadwórza oddziały Budionnego natknęły się na liczący 330 ludzi oddział Orląt Lwowskich. Młodzi ochotnicy, zaprawieni…

O czym jeszcze pamiętamy 15 sierpnia?

O tym, że w roku 1317 Władysław Łokietek nadał Lublinowi prawa miejskie. Media milczą, dusza śpiewa. O tym, że w roku 1905 Organizacja Bojowa PPS przeprowadziła skoordynowaną akcję zbrojną wymierzoną w zaborcze instytucje Rosyjskie. Podobno dlatego, że w odróżnieniu od Galicji, nie częstowano Polaków pączkami i kawą. W związku z tym około 80 Rosjan, żandarmów, policjantów i…

Przywracamy lekcje historii – NIE tylko do szkół!

8 sierpnia 1655 roku wojska rosyjskie zajęły Wilno. Miasto to zostało po raz pierwszy w swej historii zajęte przez obce wojska. I dość, trzeba powiedzieć, efektownie i efektywnie - rzeź Wilna trwała 3 dni: Rosjanie wymordowali 25 tysięcy ludzi. Miasto płonęło dni 17... 8 sierpnia 1863, oddziały powstańcze operujące na terenie Lubelszczyzny i dowodzone przez generała…

Dzień bogaty…

... w różne daty. Ale czy bogaty w komentarze do dat tych? Chyba nie byłbym sobą, gdyby ktoś tradycyjnie nie ucierpiał wskutek mojej pisaniny. 5 sierpnia w polskiej historii obfitował, jak zobaczycie, w wydarzenia. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, miłe są złego początki, więc... w roku 1460 wojska polskie odbiły Malbork z rąk krzyżackich, kończąc tym samym trzyletnie zmagania o…

Krwawa środa

Po kilku godzinach przeprowadzono nas na rynek i przy stoliku, przy którym siedziało kilku niemieckich funkcjonariuszy, poddano nas legitymowaniu sprawdzając, tzw. "palcówki". Potem kazano nam leżeć twarzą do bruku, a za każdy niebaczny ruch Niemcy bili i kopali Polaków. Feliks Kiryk, Ryszard Kołodziejczyk: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego t.2. Warszawa-Kraków: PWN, 1975, s. 174-177. 31…

Ostatnie słowo o tegorocznej olimpiadzie…

... padło właśnie przed chwilą i obiecuję, że już nigdy w Gabinecie się to nie powtórzy. Dziś, w ramach przypominania przeszłości, przeniesiemy się na kresy wschodnie Rzeczpospolitej od niedawna nazywane Ukrainą. Jak zapewne wiecie, w roku 1648 wybuchło powstanie Chmielnickiego, które szybko objęło swym zasięgiem wspominane tereny ukraińskie. Kilka słów na ten temat możecie znaleźć między innymi…