Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the tag “Początkowska”

Czy wiecie, że 100 lat temu, w dniu 31 maja…

Sprawca czy ofiara? (Sprawca: nie ma niewinnych na tym świecie – to coraz boleśniejsza świadomość…)

… w Lublinie spadł kwiat z balkonu? Odpowiedzialnym w tej sprawie był wiatr, który strącił z domu przy ulicy początkowskiej z trzeciego piętra kwiat „filodendron”, który wraz z wazonem spadł na chodnik. Kierunku wiatru nie ustalono lub nie podano ze względu na dobro śledztwa. Do tej pory tajemnicą pozostaje również to, dlaczego nazwę ulicy napisano małą literą. W tej sprawie zatrzymano już kilku korektorów, zecer w ostatniej chwili dał drapaka. Niejasnymi są też dalsze losy drapaka: nie wiemy np. kto go wziął i w jakim celu… Wiadomo jednak z całą, że wazon – przeraziwszy się ewentualnych konsekwencji swego lotu – „rozbił się w drobne kawałki”. Wyobrażacie to sobie? W odległości o pół kroku od dwojga małych dzieci! Obecnie czynimy starania o uzyskanie dostępu do sporządzonego przez Milicję odpowiedniego protokułu. Dość już mamy nieodpowiednich!

O Borze! (to nie taki las? to filodendron?)

 

„Głos Lubelski”  nr  150 z 3 VI 1918 r.

Ilustracje ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!
Copyright© Gabinet Osobliwości

(Anty)[i]Reklama

12Głos Lubelski z 28.V.1925 r. (Nr 146)

Ilustracje: Lubelska Biblioteka Wirtualna
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Nowe bruki – można upadać!

033

(r) Z miasta. Z nastaniem dni wiosennych rozpoczęto na ulicach roboty brukarskie.

(r) Ambulatoryum dla kobiet. Z powodu dużego rozpowszechnienia chorób wenerycznych postanowiono roztoczyć baczniejszy i bardziej ścisły nadzór lekarski nad kobietami upadłemi. Ambulatoryum, mieszczące się dotychczas przy ul. Jezuickiej, zostało przeniesione na ul. Początkowską do domu p. Gąsiorowskiego. Lekarzem ambulatoryum jest dr. Korczak. Przyjęcia odbywają się codziennie. Będą porobione także reformy w prowadzeniu registratury takich kobiet na wzór jednego z większych miast Rosyi, a więc przedewszystkiem zmianie ulegnie dotychczasowy system rejestrowania przez policyę, gdyż teraz będzie to uskuteczniał lekarz. Będą wydawane również świadectwa z fotografiami pacyentek etc.

Głos Lubelski z 25.IV.1915 r. (Nr 113)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej Teatru NN
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Zaśmiecanie ulic nigdy nie ustanie. Bo to Lublin właśnie…

1

2

5

Zaśmiecanie ulic może wreszcie ustanie. (.w) Ulice naszego miasta jak dotychczas przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. Każdy przechodzień nie licząć się z niczym i z nikim rozrzuca po chodnikach świstki papieru, a są i tacy, którzy dla większego uprzyjemnienia sobie spaceru po ulicy żują najprzerozmaitsze ziarka i pestki, odpadki których pokrywają całe niemal chodniki. Ażeby zapobiedz temu i przyczynić się do estetyczniejszego wyglądu naszych ulic, podobno Magistrat lubelski zwrócił się już do komendy miejscowej policji o wydanie podwładnym funkcjonariuszom odpowiednich zarządzeń. Witając z uznaniem troskę Magistratu o wygląd ulic naszych, wyrażamy niepłonną nadzieję, że policja lubelska przychylając się do prośby Magistratu uczyni wszystko co jest w jej mocy, by zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu ulic i skwerów. Warto również, by służba w ogrodzie miejskim zastosowując się do wskazówek Magistratu szczególną uwagę zwróciła na publiczność parkową niszczącą w ten sam sposób wszystko co godnem uwagi jest w naszym jedynym miejscu spacerowym.

3

4

6

Głos Lubelski z 28.III.1925 r. (Nr 87)

Ilustracje z Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie

i-hate-facebook1

Polub Gabinet na Facebooku!

…i nie ma się czym przykryć…

1

(r) Przesiedleńcy. Nocy dzisiejszej wysłano specyalnym pociągiem bezpośredniej komunikacyi do Ufy partyę niemieckich i austryackich poddanych. Pociąg składa się z wagonów trzeciej i czwartej klasy. Życzący sobie mogą odbywać tę podróż na swój własny rachunek, w przeciwnym zaś razie zostaną wysłani etapem.


(r) W sprawie przesiedleńców. Dowiadujemy się, iż kobiety poddane austryackie lub niemieckie a pochodzenia słowiańskiego mogą pozostać i nadal w miejscu swego obecnego zamieszkania po złożeniu podania miejscowemu gubernatorowi wraz z poręczeniem wydanem przez jakieś poważne lubelskie towarzystwo społeczne. Do powyższego podania należy dołączyć dwie marki stemplowe po rublu, co zaś do formy poręczenia, to gotowe już do wypełnienia przez dane towarzystwo blankiety, są wydawane w biurze miejscowej policji.


 (r) O przerwaniu komunikacyi z Warszawą. Od kilku dni obiegają po mieście pogłoski, iż ma być wstrzymana chwilowo komunikacya z Warszawą. Jak nas informują z wiarogodnych źródeł, wieści te są fałszywe i pozbawione najzupełniej wszelkich podstaw.


 (r) Za naruszenie umowy. Właściciel przedsiębiorstwa asenizacyjnego p. W. Skawiński za wywożenie nieczystości na miejsca nieodpowiednie nie wskazane w umowie, oraz rozlewanie takowych został skazany na zasadzie rozporządzenia gubernatora lubelskiego na karę w wysokości 1000 rubli, lub miesiąc aresztu.


POCZ_TUU2

(r) Drobny pożar. We wtorek straż ogniowa została zawezwaną do domu przy ul. Krakowskie Przedmieście róg Początkowskiej. Okazało się, iż wszczął się pożar w sklepie p. p. Żarskiego i  [?]chmalhoffera. Ogień w zarodku ugaszono. Spłonęło kilka kołder, które zajęły się od piecyka.


(r) Kradzież. Mieszkańcowi Lublina Izraelowi Wajnbuchowi skradziono z domu przy ul. Krak.-Przedm. Nr 1 balon miedziany po wodzie sodowej. Wydział miejscowy policyi śledczej wykrył sprawców i łup został odebrany.

Głos Lubelski z 5 II 1915 r. (Nr 36)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation