Primus na Połysk!

Coś się nie klei. ( w ) Wedug oficjalnych zapewnień ze strony Magistratu naszego miasta roboty inwestycyjne, po zawarciu umowy z Tow. "Siła i Światło" rozpocząć się już miały z dniem 1 b. m. Podobno przed kilkoma miesiącami sprowadzono w tym celu specjalnego inżyniera; tym czasem o rozpoczęciu robót absolutnie nic do dziś nie słychać,…