Żona, śpiew i nafta

Żona (1915), reż. Jan Pawłowski, w rolach głównych: Pola Negri, Wojciech Brydziński i inni Głos Lubelski z 17.XII.1915 r. (Nr 346) Ilustracje ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej Polub Gabinet na Facebooku! Copyright© Gabinet Osobliwości

Czy to nie wspaniałe?! Nafta ostro w dół!

Z MIASTA. Następny numer "Głosu Lubelskiego" z powodu święta Nowego Roku wyjdzie w sobotę przed południem. (k) Cena nafty. Dowiadujemy się, iż policya odstępuje naftę po cenie rb. 2.80 za pud, a nie rb. 5.60, jak nas wczoraj mylnie poinformowano. Z bioskopu "Bristol". Do urozmaiconego programu Noworocznego przybył efektowny obraz zdjęty z natury na terenie…

Pan Macierewicz – prawdziwa ofiara: zawiadamia niniejszym, iż Sylwestra nie będzie!

(k) Nieporządki na stacyi. Kto miał nieszczęście w ostatnich czasach jechać koleją Nadwiślańską, stojąc od Lublina do Warszawy całą drogę w wejściu, gnieciony i wałkowany na każdej stacyi i przystanku, ten wie doskonale jak miłą jest obecnie podróż koleją. Nie lepiej jednak dzieję się pasażerom, oczekującym na stacyach na rozpoczęcie tortur w wagonie. Już na…

Patrzę przeto psu prosto w oczy…

KRONIKA + Spekulacje nafciane. (p) Od chwili wydania taksy obowiązującej na produkty pierwszej potrzeby, nafta z handlu zniknęła zupełnie. Sklepy specjalne z naftą, przeważnie należące do Żydów, pozmykano i nafty dla ogółu nie ma. Sprzedaje się jednak dobrze znajomym, pewnym osobom w mieszkaniu, po cenie, naturalnie, dużo wyższej od wyznaczonej w taksie. A jednak najwyższy…