Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the tag “Krzysztof Żuk”

Terry Pratchett o prezydencie Lublina

Ankh-Morpork eksperymentowało z wieloma systemami rządów, aż osiągnęło formę demokracji znaną jako „Jeden Człowiek, Jeden Głos”. Patrycjusz był tym Człowiekiem; miał Głos”.

Terry Pratchett, Mort, s.133

i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!
Copyright© Gabinet Osobliwości

Kozienalia 2015 – 10.V.2015

Autorką ilustracji jest Florentyna Nastaj. Materiały prasowe akcji społecznej Warsztatów Kultury zatytułowanej „Jaka kultura? Ty decydujesz!” dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin we współpracy z Komisją Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Autorką ilustracji jest Florentyna Nastaj. Materiały prasowe akcji społecznej Warsztatów Kultury zatytułowanej „Jaka kultura? Ty decydujesz!” dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin we współpracy z Komisją Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1394196876945i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Kozienalia 2015 – 9.V.2015

Autorką ilustracji jest Florentyna Nastaj. Materiały prasowe akcji społecznej Warsztatów Kultury zatytułowanej „Jaka kultura? Ty decydujesz!” dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin we współpracy z Komisją Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Autorką ilustracji jest Florentyna Nastaj. Materiały prasowe akcji społecznej Warsztatów Kultury zatytułowanej „Jaka kultura? Ty decydujesz!” dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin we współpracy z Komisją Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1394196876945i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Żadnej zabawy 8 maja…

4312Głos Lubelski z 7.V.1925 r. (Nr 125)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Ze specjalną dedykacją dla Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka

Łatwiej zapobiec hałasowi

niż ponosić jego skutki

W Zakładzie Higjeny U. J. w Krakowie przeprowadzono ciekawe badania nad hałasem ulicznym, przemysłowo-fabrycznym i mieszkaniowym oraz nad wpływem hałasu na zdrowie i pracę ludzką. Badania przeprowadzono w Krakowie przy pomocy specjalnego aparatu do mierzenia hałasu, który określa go objektywnie w jednostkach zwanych „fonami”.

Z badań hałasu ulicznego wynika, że zależy on w dużym stopniu od rodzaju bruku. Najcichszy jest asfalt, potem beton, pieńki, kostka. Z pojazdów najwięcej hałasu wytwarza wóz ciężarowy, potem tramwaj, samochód, oczywiście przy tej samej szybkości. Bardzo dokuczliwe są sygnały samochodowe, których głośność wynosi 70-95 fonów, potem dzwonki tramwajowe – 65 fonów. Swego rodzaju rekord osiąga hałas motocykli – 100 fonów. Większość tych hałasów możnaby uniknąć, gdyby publiczność i kierowcy zachowywali odpowiednie przepisy porządkowe.

Dużo głośniejszy i bardziej szkodliwy jest hałas w zakładach przemysłowych. Według twierdzenia lekarzy chorób uszu 10-20 procent schorzeń ucha wewnętrznego należy przypisać szkodliwemu działaniu hałasu przy pracy. Choroby te występują zwłaszcza tam, gdzie stały hałas przekracza 70 fonów. Największy hałas panuje przy kuciu kotłów – ponad 110 fonów, w fabrykach drutu i szyftów 90 – 95 fonów, w szlifierniach metali 75 – 85 fonów, w fabrykach włokienniczych 60 – 70 fonów i t. d.

Efektem pracy w hałasie jest postępująca z wiekiem i liczbą lat pracy głuchota. Schorzenie zwykle w początkowych okresach bywa niedostrzeżone. Skoro osłabienie słuchu przybierze na sile, wtedy nic już nie zdoła usunąć istniejących zmian. Dlatego też autor powyższych badań wysuwa słuszny postulat, że należy wprowadzić okresowe badanie lekarskie ludzi pracujących w hałasie, w celu zapobiegania głuchocie.

Hałas przy pracy niezawsze powoduje głuchotę, ale nawet w mniejszym nasileniu zawsze zmniejsza wydajność pracy jakościowo i ilościowo oraz przyczynia się do powstawania wypadków przy pracy. Dlatego też należy zwalczać w warsztatach pracy i usuwać jego źródła, niezależnie od jego natężenia i pochodzenia, w myśl powiedzenia higjenisty niemieckiego Weyraucha, że „łatwiej jest zapobiec hałasowi, niż ponosić jego skutki.”

1

Głos Lubelski z 15.IV.1935 r. (Nr 104)

Ilustracje z Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

O ustępie (nie)ustępującego Pana Prezydenta

Ogłoszenie.

W wykonaniu postanowienia Lubelskiej Rady Zdrowia i polecenia C. i K. Komendy Obwodowej w Lublinie z d. 5 listopada r. b. Nr 3735, Magistrat m. Lublina podaje do wiadomości:
1. W każdej nieruchomości winien znajdować się ustęp, rozmiary dołu ustępowego, a również ilość sedesów ma być obliczoną przez budowniczego stosunkowo do ilości mieszkańców nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości, w której niema ustępów, nie pobuduje takowych w oznaczonym czasie na żądanie Nadzoru sanitarnego, ustęp będzie pobudowany przez Magistrat a pieniądze, należne za budowę, ściągnięte z właściciela nieruchomości w drodze przymusowej.
2. Wobec szerzenia się epidemii, Magistrat zakazuje surowo składania w skrzyniach przeznaczonych na popiół i śmiecie, papierów i odpadków, które można spalić.
Za przekroczenie przepisu niniejszego rozporządzenia odpowiedzialni są właściciele realności, którzy mogą jednak żądać ukarania również lokatorów, których jako winnych wskażą.
Nad przestrzeganiem niniejszego rozporządzenia czuwać będą organy C. i K. Policyi i Magistratu. Właściciele, administratorzy i stróże realności oraz lokatorzy, przekraczający niniejsze rozporządzenia narażają się na surową odpowiedzialność.
Dnia 17 listopada 1915 r.
P r e z y d e n t   m i a s t a
Edward Kołaczkowski

Głos Lubelski z 22 XI 1915 r. (Nr 324)

i-hate-facebook1

Razem, młodzi przyjaciele!… W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele…

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Patrz na dół – kędy wieczna mgła zaciemia

Obszar gnuśności zalany odmętem;

To ziemia!

Patrz. jak nad jej wody trupie

Wzbił się jakiś płaz w skorupie.

i-hate-facebook1

O jedno biurko pomylić się? Nie problem…

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

Stworzono w aplikacji Bitstrips.

i-hate-facebook1

Pierwsze czytanie z listu Św. Prawdy Apostoła do Krzysztofa Żuka

Wydawało się, że bliży się Apokalipsa. Że Bestia Dzięsięcioroga wychodzi z Czeluści.
Że Jeźdźców Czterech straszliwych tylko patrzeć wśród dymów pożarów i pól skrwawionych.
Że już-już, a zagrzmią trąby i złamane zostaną pieczęcie.
Że runie ogień z niebios. Że spadnie Gwiazda Piołun na trzecią część rzek i na źródła wód.

Andrzej Sapkowski, Narrenturm

Trąby zagrzmiały:

IMG_20140525_123326

Ściany me. Po Juwenaliach i Kozienaliach roku 2014.

IMG_20140525_123300

Ściany me. Po Juwenaliach i Kozienaliach roku 2014.

IMG_20140525_123315

Ściany me. Po Juwenaliach i Kozienaliach roku 2014.

2) z czasów, gdy był Pan Prezydent małym chłopcem i uczęszczał na lekcje religii, zapamiętał Pan Prezydent zapewne historię upadku Jerycha. Gdyby jednak Pan Prezydent nie pamiętał tej opowieści, to pokrótce Panu Prezydentowi przypomnę, że jest to historia zdobycia Jerycha przez Izraelitów pod wodzą Jozuego. Niepoślednią rolę w owym spektakularnym zwycięstwie odegrało siedem trąb, w które dmąc i siedmiokrotnie okrążając miasto, spowodowali Izraelici zburzenie murów Jerycha: Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto (Joz 6). Wspomniane trąby zwane, proszę wybaczyć określenie, jerychońskimi to, w porównaniu do tego, co oferuje współczesna technika, urządzenia nagłaśniające niezwykle prymitywne i – według dzisiejszych standardów – o dość słabej mocy i głośności. A jednak, proszę zauważyć, jak niszczycielską i niebezpieczną siłą okazały się wytwarzane przez nie d r g a n i a.Proszę przy tym zauważyć, że mury mojego domu nie są tak potężne jak mury starożytnego miasta Jerycho (a szkoda), natomiast natężenie hałasu wytwarzane przez koncertujące grupy ludzi, jest – najprawdopodobniej – o wiele większe niż to, wytwarzane przez siedmiu zaledwie Izraelitów, wyposażonych w trąby (proszę wybaczyć mi określenie) jerychońskie. Izraelici obchodzili mury Jerycha siedem razy: trudno określić, ile czasu zajęła im ta przechadzka (wliczając w to, wznoszone przez nich, gromkie okrzyki), natomiast bez wątpienia był to czas raczej krótszy, niż łączny czas trwania wszystkich imprez, które Pan Prezydent planuje urządzić na „przestrzeni wykreowanej”;

(…)

18) Czy to prawda, że Pan Prezydent zgodził się wziąć na siebie pełną odpowiedzialność, łącznie z poniesieniem wszelkich konsekwencji wynikających i wyniknąć mogących wskutek zaistnienia sytuacji,(…)

Jam To Nie, Chwaląc Się, Sprawił, Pytania do Pana Krzysztofa

i-hate-facebook1

KOZIENALIA 2014 – 23.V.2014 r.: dzień trzeci – „kultura” na lubelskich ulicach… niedzielny poranek

IMG_20140525_062337

Ulica Wesoła

IMG_20140525_062347

Ulica Wesoła

IMG_20140525_062404

Ulica Wesoła

IMG_20140525_071910

Ulica Dominikańska

IMG_20140525_071947

Ulica Jezuicka

IMG_20140525_072003

Ulica Jezuicka

IMG_20140525_072033

Ulica Jezuicka

IMG_20140525_072438

Ulica Kozia

IMG_20140525_072515

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072624

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072653

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072703

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072721

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072823

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072934

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_072951

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_073030

Ulica Bernardyńska

IMG_20140525_073047

Ulica Bernardyńska (W pobliżu biura SAMEGO I SAMOISTNEGO PROKURENTA)

IMG_20140525_073142

Ulica Bernardyńska

 

 

IMG_20140525_073307

Ulica Wesoła

Podobno na Noc „Kultury” Browar zaplanował różne terenowe gry interaktywne: czy wśród nich będzie gra w sprzątanie?

i-hate-facebook1

Post Navigation