W GABINECIE KONIEC POSTU: Po angielsku i po prostu

Trzydziesta osma. Sposob robieniá Ciásta angielskiego. W Eźmiy Mąki piękney pszenney, przesiy Másłá y Iáiec zárówno, zárob Ciásto ták, żebyś go snadno roztoczyć mogł, zrob z niego co chcesz, Pásztety Torty, plácki &c. COMPENDIUM FERCULORUM ALBO ZEBRANIE POTRAW Przez Urodzonego STANISŁAWA CZERNIECKIEGO I. K. Mci SEKRETARZA A iaśnie Wielmożnego I. Mci. Pana. ALEXANDRA MICHAŁA Hrabie na … Czytaj dalej W GABINECIE KONIEC POSTU: Po angielsku i po prostu