Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the tag “tunel kolejowy”

Jak budował się tunel…

4

1

2

3

Głos Lubelski z 7.XI.1925 r. (Nr 306)

Ilustracje ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!
Copyright© Gabinet Osobliwości

Czasy się (nie) zmieniają…

1

Dzień zmiennej konjunktury

Wczesny ranek zapowiada się bardzo dodatnio i może przynieść pomyślne okazje w sprawach finansowych i współdziałaniu z innemi. Już jednak koło 11 godz. zaznaczą się gorsze wpływy, powodujące zbytnie rozdrażnienie. Później sytuacja ulega zmianie na lepsze, a wieczór przynosi wpływy ustalające.


Pogoda na dziś

Na północy chmurno i drobne opady śnieżne. Pozatem po rannych mgłach dość pogodnie. Lekki, na wschodzie umiarkowany mróz. Słabe, na północy umiarkowane wiatry z zachodu.


Nowe ulice

przybyły Lublinowi

W tych dniach w magistracie miasta Lublina odbyło się posiedzenie specjalnej Komisji, na którem nadane zostały nowopowstałym ulicom nazwy.

I tak ulicę łączącą nowowybudowany gmach poczty z tunelem przy ulicy Bychawskiej  nazwano ulicą Pocztową. Nowopowstałe ulice przy Elektrowni Miejskiej nazwano: Wierzbową, Topolową, Jesionową, Bukową i Elektryczną.

W osiedlu powstałem na parcelach z gruntów p. Sachsa – Lotniczą, Startową, Wirową i Metalową.

Na gruntach Ponigwody od dość dawną powstałą ulicę – Wschodnią oraz przylegające do niej – Hutniczą, Daleką i Mełgiewską.


Na lubelskim bruku

Sześć kur wartości 25 złotych skradziono z komórki niejakiej Stefanii Markisz, zamieszkałej przy ul. Kalinowszczyzna 18.

*

Wacławowi Zdziebłowskiemu (Fabryczna 4) skradziono 6 gołębi wartości 50 złotych.

*

Za potajemny wyszynk pociągnięto do odpowiedzialności właściciela piwiarni przy ulicy Przechodniej Nr 1, u którego znaleziono 1 litr wódki, oraz niejakiego Szlomę Szmira (Krawiecka 16) u którego zakwestjinowano trzy butelki wódki oraz butelkę spirytusu. Za nielegalną sprzedaż wódki pociągnięto również do odpowiedzialności niejaką Dworakową, właścicielkę piwiarni przy ulicy 1-go Maja 40.

*

Za handel mięsem z potajemnego uboju pociągnięto do odpowiedzialności sądowej niejakiego Krukowskiego Władysława (Parcela Dziesiąta),

Gazeta Lubelska z 4 III 1931 r. (Nr 60)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej UMCS
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

„Wielki Lublin”. Projekty co do poszczególnych dzielnic. CZĘŚĆ II

Nie ma targu na Placu Bychawskim, nie ma również Placu Bychawskiego - jest za to ulica Bychawska w czasie brukowania.

Nie ma targu na Placu Bychawskim, nie ma również Placu Bychawskiego – jest za to ulica Bychawska w czasie brukowania.

T a r g   n a   p l a c u   B y c h a w s k i m   jest tymczasowy. W niedalekiej przyszłości przeniesiony zostanie na inne, specjalnie wyznaczone do tego miejsce.

FOT_ZB_SP

D w o r z e c   k o l e j o w y   umieszczony został w punkcie nieodpowiednim. Jednakże w przeniesieniu go do innej części miasta leżą spore trudności, czyniące projekt ten, skądinąd wysuwany przynajmniej narazie nierealnym. W jego okolicy stanie w przyszłości wielki dom ludowy i cały szereg nowych budowli kolejowych, cały zaś rejon połączony z miastem nowymi szlakami komunikacyjnymi. Dworzec towarowy (z chwilą przeniesienia Dyrekcji z Radomia) odsunięty zostanie od miasta o kilka kilometrów, tam też odbywać się będzie koncentracja wagonów. (Nie spowoduje to jednak żadnych trudności w dostarczaniu towarów do miasta, owszem – ułatwi je).

FOT_ZB_SP_2

Przejazd kolejowy na Bychawskiej.

D z i e l n i c a   p r z e m y s ł o w a   otrzyma również nowe połączenia z miastem, szczególnie część jej leżąca za szlakiem kolejowym, która rokuje nadzieje na szybki rozwój. Na przejeździe wybudowany zostanie wielki tunel w celu uniknięcia wypadków i tamowania ruchu w czasie przejazdu i przechodzenia przez plan kolejowy. W tej też dzielnicy na krańcach znaleźć się musi odpowiednio z miastem połączone pole lotnicze.

Głos Lubelski z 10 I 1925 r. (Nr 10)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie

Część I, Część III

 

i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation