Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the tag “ruch drogowy”

Wilki i owce

Dziś ponownie cofamy się do roku 1958: w Lublinie zrobiło się wtedy naprawdę niebezpiecznie, kiedy okazało się, że:

O Borze! (To taki las przecież)

Ale dzisiaj wiadomość ta nie robi już na nikim wrażenia, bo po tym jak wilki całkowicie opanowały miasto (wszelkie urzędy, instytucje i inne niespodziewane miejsca), Lublinianie starają się ich po prostu nie zauważać. Nie jest łatwo, ale c’est la vie. Chociaż z tym radzeniem – jak widzicie – też różnie bywa, i dlatego też:

Mimo to…

 

Ale – mimo wszystko – (nie) tylko koni żal…

„Kurier Lubelski”  nr  60-61 z 2-3 III 1958 r.

Ilustracje ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej i Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!
Copyright© Gabinet Osobliwości

 

Opowieść nie tylko o po mieście jeżdżących nieprawidłowo…

1

Postanowienia gubernatora lubelskiego. Policmajster miasta Lublina wydał następujące ogłoszenie:

I. „Z rozporządzenia J. E. gubernatora lubelskiego ogłaszam do ogólnej wiadomości mieszkańców Lublina, że osoby jeżdżące w sposób nieprawidłowy po mieście, nie trzymające się prawej strony ulicy, jeżdżące szybko, zostawiające konie bez żadnej opieki i t. p. naruszają przez to przewidziane przez punkt 19 obowiązującego postanowienia gubernatora lubelskiego wydanego [?] lipca 1906 r. st. st. „O jeździe” i będą karane w porządku administracyjnym zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez generał-gubernatora warszawskiego dnia 20 [listopada?] 1914 r. st. st. – grzywną do [?] rb. lub 3 miesiącami więzienia.

II. Zgodnie z rozporządzeniem gubernatora lubelskiego ogłaszam do ogólnej wiadomości, że mieszkańcy m. Lublina: właściciele domów, gospodarze mieszkań, właściciele [lokali], umeblowanych pokoi, zajezdnych domów i t. p. zakładów, zgodnie z przepisami o biurze adresowem wydanemi przez gubernatora lubelskiego 5 lutego 1906 rok. st. st. na zasadzie Najwyżej zatwierdza[jącej] par. 47 opinii Rady p. 19 kwi[etnia] 1904 r. st. st. obowiązani są w przeciągu 12 godzin zawiadomić o wszystkich przybywających lub przyjeżdżających osobach w domach nie wyłączając osób wojskowych [wyższych] i niższych stopni, przyczem właściciele hoteli i t. p. zobowiązani są o przybyciu wojskowych zawiadamiać codziennie miejskiego naczelnika wojennego. Osoby winne niespełnienia tego rozporządzenia, na zasadzie obowiązującego postanowienia generał-gubernatora warszawskiego z 20 lipca 19[14] r. st. st., będą karane grzywną 3000 rb. lub trzy miesięcznym aresztem.

Podpisał: policmajster m. Lublina

kapitan Sliżikow


6   t y g o d n i   temu zginął chłopiec blondyn ubrany w letnią bluzę. Nazywa się Stanisław Zdyb. Stroskani Rodzice proszą o wiadomość. Składać w biurze [?]towym.

Głos Lubelski z 21 XII 1914 r. (Nr 73)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation