Czyja to koza?

W objęciach zdradzieckiego czadu Omal nie śmierć całej rodziny przy ulicy Bychawskiej Kamienica Nr. 23 przy ulicy Bychawskiej stała się nocy wczorajszej terenem wypadku, który omal nie pociągnął za sobą życia kilku osób. W wyżej wspomnianej  k a m i e n i c y  zajmowała skromne mieszkanko rodzina Skoczylasów. Nocy wczorajszej z powodu dużego…