Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the tag “bimbrownictwo”

A kto dziś nie poszukuje…?

(r) Z porządków miejskich. Dochodzą nas częste skargi mieszkańców Wieniawy ul. Wieniawskiej i okolicznych na fatalny stan ulic w tamtych miejscowościach. Rzeczywiście Wieniawa licznie zaludniona i położona pod bokiem pryncypialnej ulicy miasta, winna zapewnić swoim mieszkańcom jeżeli już nie wygodę, to choć niezbędne potrzeby. Tymczasem w noc ciemną w czasie najlepszej odwilży wprost trudno jest zapuścić się w tamte strony dzięki błotu, jak to mówią „po kolana” i wybojom. Dodajmy brak prymitywnego nawet miejscami oświetlenia a łatwo wyobrazimy sobie upośledzenie mieszkańców Wieniawy.


(r) Tajna fabryka wódki. Wydział miejscowej policyi śledczej wykrył u niejakiego Franciszka Doka (ul. Rybna Nr 8) prymitywne laboratoryum, służące do wyrobu nalewek na spirytusie denaturatowanym. Naczynia skonfiskowano, zaś winnego pociągnięto do odpowiedzialności.


(r) Kary administracyjne. Właścicieli jatek mięsnych [?]ka Erlichmana i Fajgę Fleiszera skazano w drodze administracyjnej na grzywnę w sumie po 15 rubli aresztu lub 10 dni aresztu.


– Mieszkańca Lublina Beniamina [Sz]wercberga za wykroczenie przeciw przepisom sanitarnym skazano na zapłacenie 15 rub. lub areszt dwutygodniowy.


M ł o d a   inteligentna osoba, nauczycielka z Łęczycy, poszukuje jakiegokolwiek zajęcia. Wiadomość w Admin. Głosu.


 POCZ_KASA

o t r z e b n a   jest zdolna podręczna do kapeluszy. Krakowskie Przedmieście. Kasa Przemysłowców. M. Modzelewska.


P o s z u k u j ę   jakiegokolwiek zajęcia np ekspedyenta, szwajcara lub woźnego. Ofert łaskawie przyjmuje Adminstracya „Głosu” dla „Radomiaka”.

Głos Lubelski z 19 II 1915 r. (Nr 50)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Dać rzeczy właściwą perspektywę…

+ Dobry skutek dobrej inicjatywy. W Nr 38 „Głosu Lubelskiego” z dnia 7 b. m. znajdujemy notatkę p.t. „Chwalebna innowacja”, z której dowiadujemy się, że p. Kubicki, właściciel bioskopu „Louvre”, po porozumieniu się z p. Dąbrowskim (z bioskopu „Bristol”) i p. Makowskim (z bioskopu „Panteon”), podjęli inicjatywę p. Kaznowskiego, właściciela bioskopu „Oaza”, który w liście otwartym do właścicieli bioskopów w Lublinie, drukowanym w „Ziemi Lubelskiej” dnia 30 stycznia b. r., zaś w „Głosie Lubelskim” 31 stycznia b. r., proponował urządzenie w Lublinie „święta kinematografów” na rzecz cierpiących i poszkodowanych z powodu wojny z powodu wojny do uznania Komitetu Obywatelskiego. Wymienieni panowie Kubicki, Dąbrowski i Makowski, podjąwszy zgodnie inicjatywę p. Kaznowskiego, rozeszli się z nim w celu – p. Kazanowski proponował dochód z dnia „święta kinematograficznego” przeznaczyć do uznania K. O. dla poszkodowanych i cierpiących, tamci panowie zaś wolą ten dochód przeznaczyć na zasilenie funduszów Tow. Przyjaciół Uczącej się Młodzieży. Nie można przeciwko temu nic powiedzieć – i jeden, i drugi cel zasługują na poparcie, i należy przyklasnąć inicjatywie p. Kazanowskiego, dzięki której dwa dobre cele otrzymają poważne, jak się spodziewać należy, zasiłki,


+ Program „Oazy” na dziś, czwartek i piątek zapowiada romans w 4-ch częściach w wykonaniu Betty Nanson p. t. „Życie – blaga, miłość, ułuda”, następnie widoki z natury rzeki japońskiej O[?]v i 2 komiczne „Mój zegarek się spóźnia” i „Przygody malarza”.


+ Smaczna i zdrowa herbata. (o) W wielu herbaciarniach, które teraz powstały po dawnych piwiarniach, sprzedają napój gorący pod nazwą herbaty. Używa się do sporządzenia tego napoju najtańszy gatunek herbaty, przy której zaparzeniu dodaje się do czajnika łyżeczkę karmelu, przez co „esencja” nabiera „koloru”.  Można z całą pewnością twierdzić, że używana w takich herbaciarniach „herbata” w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z liściem herbacianym chińskim lu cejlońskim nawet pośledniego gatunku. A kosztuje szklanka takiej herbaty 2 – 3 kop.


FOT_ooo

+ Wykrycie tajnej gorzelni. (p.) Rewirowy 8 rewiru, obchodząc wczesnym rankiem swój rewir, około domu Nr 50 przy ul. Szerokiej poczuł zapach spirytusu, czem zainteresowany wezwawszy do pomocy stójkowego, wszedł do owego domu i dokonał rewizji w mieszkaniu Goldmana Bera, z którego to mieszkania rozchodził się zapach spirytusu. Znaleziono tam jeszcze ciepły aparat do pędzenia spirytusu, zapas surowych produktów oraz kilka butelek gotowego już spirytusu. Wszystko to zostało przez wezwaną władzę akcyzową opieczętowane. Spisano też odpowiedni protokuł dla pociągnięcia tajnego gorzelnika do odpowiedzialności sądowej.

Ziemia Lubelska z 10 II 1915 r. (Nr 41)

Zdjęcie ul. Szerokiej autorstwa Stefana Kiełszni pochodzi ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Post Navigation