Rada Regencyjna składa władzę wojskową w ręce Piłsudskiego.

Piłsudski zobowiązuje się oddać tę władzę rządowi narodowemu. WARSZAWA. (Polska ag. tel.) - Rada Regencyjna wydała następującą odezwę do narodu polskiego: Rada Regencyjna do narodu polskiego! Wobec grożących niebezpieczeństw wewnętrznych i zewnętrznych, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadyerowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu … Czytaj dalej Rada Regencyjna składa władzę wojskową w ręce Piłsudskiego.