Gabinet Osobliwości

Któren zawiera w sobie curiosa rozmaite ku wesołości, ale i smutney refleksyi odwiedzającey go publiczności pomieszczone

Archive for the tag “podrzutek”

Dzień jak co dzień…

4

1

2 3

Ziemia Lubelska z 9.X.1915 r. (Nr-y 332 i 333)

Ilustracje ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Magisrat?

+ Przepełnione ustępy miejskie. (p) Zwracamy uwagę, że dół ustępu magistrackiego na placu za żelaznym mostem jest tak przepełniony, że zawartość jego wylewa się nazewnątrz.

+ O posterunek policyjny. (p) Na ul. Namiestnikowskiej do samych Rur niema posterunku policyjnego, który jest w tej okolicy bardzo potrzebny i powinien być ustawiony na rogu Górnej.

+ Znalezione dziecko. (p) Na placu p. Rzewuskiego przy ul. Zamojskiej znaleziono około 3 g. rano dziecko płci żeńskiej, ułożone w koszyku.

POCZ

+ Przejechanie chłopca. (p) Na Krakowskiem Przedmieściu naprzeciw kościoła św. Ducha samochód przejechał 6 letniego Józefa Kluczyńskiego, którego odwieziono na kurację do szpitala dziecinnego.

Głos Lubelski z 28.IV.1915 r. (Nr 116)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Kryminalne zagadki na miarę Lublina

1

Podrzutek. W bramie domu Nr. 5 przy ulicy Radzikowskiej znalezione zostało dziecko płci męskiej w wieku około 1 roku. Dziecko umieszczone zostało w żłobku przy ul. Sierocej.


Protokóły policyjne. Policja w ciągu dnia wczorajszego pociągnęła do odpowiedzialności karnej za opilstwo 6 osób, za zakłócanie spokoju publicznego i inne wykroczenia 17 osób.


Codzienne kradzieże. Bolesław Cholewiński ul. Boczna 3 złożył w policji zameldowanie, że Władysław Wierzbicki zam. przy ul. Zamojskiej 11 przywłaszczył sobie 2 obrączki złote, zegarek złoty, weksle na 29 zł. i 14 zł. gotówką.

– Chaji Goldman ul. Bychawska 8 skradziono 5 sztuk gęsi.

– Henryce Łętowskiej ul. Spokojna 9 skradziono z niezamkniętego mieszkania torebkę damską zawierającą 150 zł. gotówką oraz różne przedmioty łącznej wartości około 190 zł.

– Marji Hanczeróg ze Lwowa skradziono na stacji kolejowej w Lublinie w czasie snu teczkę z różnemi rzeczami wart. 50 zł. Kradzieży dokonał Antoni Krzyżanek zam. na Wrotkowie.

2

Głos Lubelski z 9.IV.1935 r. (Nr 98)

Ilustracje ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie
i-hate-facebook1Polub Gabinet na Facebooku!

Małe dramaty, w Lublinie, przed stu laty…

(j) Kradzież. Księdzu Dębickiemu na szosie piaseckiej za Bronowicami niewiadomy sprawca skradł z wozu koszyk, w którym znajdowała się szynka wartości 12 rb., firanki 20 rb. i wiele innych drobiazgów.


(j) Podrzutek. W piwnicy domu przy ulicy Królewskiej 11 znaleziono porzucone trzytygodniowe dziecko płci męskiej.

Głos Lubelski z 5 XII 1914 r. (Nr 57)

i-hate-facebook1

Post Navigation