Żona, śpiew i nafta

Żona (1915), reż. Jan Pawłowski, w rolach głównych: Pola Negri, Wojciech Brydziński i inni Głos Lubelski z 17.XII.1915 r. (Nr 346) Ilustracje ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej Polub Gabinet na Facebooku! Copyright© Gabinet Osobliwości

Czwartek na piątek

Kościół św. Mikołaja na Czwartku Fotografia autorstwa Wiktora Ziółkowskiego (ok. 1930 r.) Głos Lubelski z 4.XII.1915 r. (Nr 336) Ilustracje ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej Polub Gabinet na Facebooku! Copyright© Gabinet Osobliwości

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe…

ks. kan. Józef Pruszkowski proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie w latach 1907-1925 Ziemia Lubelska z 26.XI.1915 r. (Nr 412) Ilustracje ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej i ze strony internetowej parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie Polub Gabinet na Facebooku! Copyright© Gabinet Osobliwości